I ett steg att motverka piratkopiering av Windows så har Microsoft introducerat WGA, Windows Genuince Advantage. Programmet kontrollerar så att du har en äkta kopia, vilket resulterat i hård kritik sedan det visat sig att även efter att programmet godkänt din Windows-kopia, så "ringer det hem" till Microsoft varje dag. Exakt vilken information som överförs när programmet kommunicerar med Microsofts servrar är okänt.

Nu har företaget Firewall Leak Tester lanserat RemoveWGA - ett program som hindrar WGA från att ringa hem till Microsoft i onödan.

- När WGA har kontrollerat att din Windows-licens är äkta finns det ingen anledning för programmet att kontakta Microsoft igen hela tiden. Det är snarare är säkerhetsrisk, säger man på företaget Firewall Leak Tester.

Här kan du ladda ner RemoveWGA:
http://www.firewallleaktester.com/removewga.htm