Bokförlaget Studentlitteratur stämmer en copyshop i Göteborg, Ink’n’art, för brott mot upphovsrätten. Anledningen är att företagets anställda påstås ha hjälpt kunder att kopiera hela böcker.

På uppdrag av förlagsbranschen har civilklädda väktare filmat hur anställda på Ink’n’art hjälpt till att kopiera böcker från pärm till pärm.

Ända sedan fotokopiatorerna slog igenom på 1960-talet har den analoga kopieringen av böcker pågått, inte minst bland studenter, som sällan har tillgång till kopieringsmaskiner annat än via bibliotek och copyshops. Tidigare var kopiering för privat bruk laglig, men sedan förra årets skärpta upphovsrättslag blev det förbjudet att kopiera hela böcker (delar är fortfarande tillåtna att kopiera). Ett stort frågetecken är dock hur det ska vara möjligt att kontrollera vad och hur mycket människor kopierar i de kopieringsmaskiner som de har betalt för att använda.

Om verksamheten fortsätter kommer Ink’n’art att krävas på 400.000 kronor eller ett "kraftigt verkande vite" av förlaget Studentlitteratur.

http://www.inknart.se
http://www.studentlitteratur.se/