Dagens Nyheters kulturbilaga publicerar den 2 maj en artikel om att "NSF-Butiken" (som drivs av Nationalsocialistisk Front) saluför barnböcker vid sidan om "rasistisk lektyr, vikingamyter och partipropaganda". De tre aktuella böckerna som man upprörs över är "Blommornas bok" av Jeanna Oterdahl och Elsa Beskow, "Nils Holgerssons underbara resa" av Selma Lagerlöf samt "Stora Emilboken" av Astrid Lindgren.

Dagens Nyheter har pratat med representanter för förlagen som givit ut böckerna och pressat dem om huruvida de sålt böcker till NSF eller inte. Man har också tolkat att NSF säljer böckerna av rent affärsmässiga skäl, medan NSF själva säger att man endast säljer dem som en kulturgärning.

I samband med att NSF-Butiken började saluföra böckerna skrev NSF:s elektroniska nyhetsbrev en kortare text där de förklarar varför man säljer böckerna ifråga.

"NSF-Butiken har nu utvidgat sitt sortiment till att också saluföra barnböcker. Vi är medvetna om att böckerna sannolikt inte blir någon storsäljare bland våra kunder men vi ser det ändock som viktigt att inspirera föräldrar att köpa sund litteratur till barnen. I ett första steg har vi tagit in tre olika titlar: Stora Emilboken av Astrid Lindgren, Nils Holgerssons underbara resa av Selma Lagerlöf och Blommornas bok av Jeanna Oterdahl och Elsa Beskow. Någon kommer kanske ha synpunkter på att den ena eller andra författarinnan stod för tvivelaktiga ideal och om detta råder det inga tvivel. Vi tar dock inte ställning till författarnas politiska hemvist utan till böckernas innehåll.

"Detta är ett av många sätt som vi försöker verka för ett sunt återtagande av de ungas sinnen som idag har förlorats i allt för stor grad till mångkulturell ghettomusik och skräplitteratur. Som det har sagts, framtiden tillhör de unga. Alltså formar vi framtiden genom att forma de unga."

http://www.nsf-butiken.com