Den brittiske historikern David Irving dömdes till tre års fängelse av en domstol i Wien den 20 februari. Hans brott är att han ifrågasatt historiska sanningar angående förintelsen. Ett uttalande om förintelsen som han gjorde i Österrike för snart 17 år sedan.

Tre års fängelse, för att ha konstiga åsikter. Ska man ha rätt att förneka att förintelsen ägt rum och att gaskamrarna i Auschwitz är en efterhandskonstruktion? Givetvis! Åsiktsfrihet handlar om rätten att få tycka annorlunda. Att förbjuda yttrandefriheten - istället för att öppet debattera de olika sakfrågorna - är direkt kontraproduktivt.

http://www.fpp.co.uk