Idén bakom Anonym.OS är enkel; ett operativsystem som kan köras från en CD kombinerat med kraftfull kryptering och anonymitetsnätverket Tor. Tanken är att även en okunnig användare ska kunna stoppa in en CD med Anonym.OS, svara på några enkla frågor och sen börja surfa utan att det ska gå att spåra.

Ett problem är att Tor-nätverket dras med prestandaproblem under högtrafik. Men för att läsa sin e-post via webben utan att bli registrerad av EU bör det räcka.

Det är gruppen kaos.theroy som utvecklat Anonym.OS. I botten finns operativsystemet OpenBSD. För att ytterligare minska spårbarheten har systemets anrop ändrats för att det ska se ut som om besökaren använder Windows XP SP1 när hon besöker en webbserver. Detta eftersom det är ovanligt att vanliga användare kör OpenBSD i säkerhetsläge.

http://theory.kaos.to