En ny sjukdom verkar ha spritt sig i landet. Tryckarna vill inte göra affärer. Tryckfobin sprider sig.

När pastorparet Hallman skulle trycka debattskriften "Homosexualitet är synd" på Hallmansgårdens förlag i småländska Myresjö blev det tvärstopp på Davidssons tryckeri i Växjö. Friare syn på denna fråga hade WS Bookwell i Finland, liksom tryckare i Kina som trycker Hitlers "Mein Kampf".

Tryckeriet i Växjö har dessutom skrutit med sitt tryckfrihetsfientliga tilltag.

Men agerandet blir ett mysterium när tryckeribranchen gungar i grundvalarna, när alla vägar bär till Baltikum, Polen eller Kina. Som bekant är det dyrt att hålla sig med principer, även felaktiga.