Amnesty har hittat en ny metod för att få svenska företag att tänka på mänskliga rättigheter. Aktier köps upp i företag som har affärskontakter med Kina, men som inte antagit någon människorättspolicy, för att Amnesty på så sätt ska kunna delta på bolagsstämmor och där ta upp frågan om mänskliga rättigheter.

Det är Amnesty Business Group som gör aktieköpen och metoden testades för första gången förra året. Efter att alla företag där aktier köps sedan antagit policyn görs nu samma försök igen. Aktier har köps upp i sju svenska företag för att kunna sätta mänskliga rättigheter på företagens dagordningar under vårens bolagsstämmor.

Företagen är Getinge, Haldex, Hexagon, Höganäs, Metro, Munters och SecoTools, som alla har kontakter med Kina. Policyn innebär ett ledningsbeslut om att företaget stödjer mänskliga rättigheter och inte direkt eller indirekt medverkar till att mänskliga rättigheter kränks.

http://www2.amnesty.se/amnestybusinessgroup.nsf
http://www.amnesty.se
http://www.amnesty.org