Det israeliska parlamentet beslutade den 6 december att legalisera dödshjälp för obotligt sjuka patienter som ber om att få sina liv avslutade, förutsatt att de är vid sina sinnens fulla bruk. Det rapporterar AFP.

Men dödshjälp kommer inte att tillåtas i de fall där läkare har slagit fast att det är möjligt för patienten att överleva sin sjukdom. Lagen antogs med 22 röster mot tre, och en nedlagd.

I Sverige är det tillåtet att avbryta livsuppehållande behandling, men aktiv dödshjälp är förbjuden.