Fjorton år efter att boken "Final Exit" släpptes, som handlar om hur man enklast begår självmord, så kommer nu även "Final Exit" på DVD.

Den innehåller bilder och filmklipp som demonstrerar steg för steg hur man enklast begår självmord. DVD-filmen är 46 minuter och börjar säljas i januari 2006.

https://www.finalexit.org/ergo-store