Europaparlamentet röstade på tisdagen för anti-korruptionslagstiftning som tvingar råvarubolag att offentliggöra betalningar till regeringar. Den ökade insynen syftar till att få företag som Lundin Oil och andra olje- och gruvbolag att redovisa sina betalningar till regimer i Afrika och övriga världen.

Internationella oljebolag som Shell och BP har ofta anklagats för att betala ut stora belopp i mutor till regeringar och myndigheter för att få utvinna gas och olja. Men trots att de har sina huvudkontor inom EU har uppgifterna inte kunnat granskas.

Europaparlamentets lagförslag gäller verksamhet inom olja, naturgas, gruvsektorn, skog, bygg, finans och telekom. Gränsen för rapportering sätts till 80 000 euro.

http://www.transparencyinternational.eu/wp-content/uploads/2012/09/2012-09-18-TI-EU-Public-Statement-Extractive-Industry-Transparency.pdf