I början av november polisanmäldes Skånepartiets webbplats vars partiprogram - förutom att vilja göra om Skåne till en fri republik - förklarar att islam är "hemsk vidskepelse, oförenlig med demokrati, jämställdhet, och humanitet och som motverkar vetenskaplig och ekonomisk utveckling".

Det förklaras även att den som inte vill avlägga trosbekännelsen "Jag tror på Skåne och inte på islam, skål" och då skåla i lättöl, skulle flytta därifrån. Även det sistnämnda med lättölen ansågs diskriminerande mot muslimer, då dessa inte dricker alkoholhaltiga drycker.

Den 22 november fattade Justitiekanslern beslut i ärendet. De slår fast att man visserligen uttrycker sig negativt om islam, men att man inte överträder gränser för "saklig och vederhäftig debatt" om folkgruppen muslimer.

http://www.skanepartiet.org