När annonssidorna inte sålt slut ska anställda på annonsavdelningen skriva berättelser som lokala företag, föreningar, institutioner vill få ut. Det har Ingress Medias VD Göran Lundberg lanserat i utvecklingsprogrammet Lokaltidning 2010.

Berättelserna samlas under en vinjett med en särskild typografi. En artikel kan presenteras som ”insänt av” eller ”berättat för” den och den. Enligt Lundberg ska redaktionen successivt lära läsarna skilja mellan journalistik och redaktionell reklam.

Följande tidningar är utgivna av Ingress Media: Arboga Tidning, Avesta Tidning, Bärgslagsbladet, Fagersta-Posten och Sala Allehanda.

http://www.ingress.se