Djurrättsaktivister hotar att lägga ut namn och adress på alla som har aktier i läkemedelsföretaget Glaxo Smith Kline om de inte säljer dem inom 14 dagar.

Den anonyma djurrättsgruppen påstår att de ska skicka brevet till alla de 170 000 aktieägarna eftersom de anses stödja djurförsökslaboratoriet Huntingdon Life Sciences i Cambridgeshire.

I brevet står bland annat att aktieägarna har två veckor på sig att sälja sina aktier och meddela detta genom att skicka ett e-mail till en Hotmailadress. Hotbreven avslutas med meningen "Vi kommer att kolla att ni verkligen har gjort det". Företagets aktiekurs rörde sig bara marginellt efter att utpressningsförsöket blivit känt.

http://www.gsk.com
http://www.glaxowellcome.se