Sverige leder fortfarande i EU vad gäller skattetryck. Sverige hade EU:s högsta samlade skattetryck 2003 enligt en sammanställning från Eurostat. Skattetrycket i Sverige är 50,8 procent, långt över genomsnittet.

Medan genomsnittet för de 25 nuvarande medlemsländerna 2003 var 40,6 procent skattetryck, räknat som andel av bruttonationalprodukten (BNP), var Sveriges notering 50,8 procent.

Endast Sverige kommer över 50 procent. Närmast kommer Danmark, 48,8 procent, Belgien 45,7 procent och Finland på 44,8 procent. En jämförelse med 1995 visar enligt Eurostat att Sverige och Belgien har ökat skattetrycket medan Danmark och Finland har gått åt andra hållet. Lägst total skatt som andel av BNP hade Litauen, 28,5 procent och Lettland, 28,9 procent.

Sverige har också den högsta beskattningen av arbete, enligt Eurostats definition, 46,1 procent. Genomsnittet för de 25 EU-länderna var 35,9 procent år 2003.