Datainspektionen anser att Antipiratbyrån och Ifpi har ett befogat intresse av att samla in fildelares IP-nummer. Datainspektionen gör därför ett undantag från personuppgiftslagen för Antipiratbyrån och Ifpi fram till slutet av 2006.

I början av sommaren stoppades Antipiratbyråns registrering av Datainspektionen som då konstaterade att deras insamling av misstänkta fildelares IP-nummer strider mot personuppgiftslagen, PUL.

Enligt Datainspektionens nya beslut så innebär organisationernas insamling av IP-nummer inte "någon otillbörlig kränkning av den personliga integriteten". Datainspektionen anser också att Antipiratbyrån och Ifpi har rätt att tillvarata sina medlemmars intressen. Datainspektionen säger att de enda uppgifter som samlas in är sådana som fildelarna själva publicerat genom att delta i ett nätverk och att uppgifterna enbart kommer att sändas vidare till polis, domstol och Internetleverantörer.

Eftersom IP-numren inte används av Antipiratbyrån eller Ifpi för att identifiera personen bakom IP-numret anser Datainspektionen att det inte handlar om ett register i syfte att lista personer som misstänks vara inblandade i illegal fildelning.