För att komma till rätta med elever som sympatiserar med rasistiska och nazistiska organisationer, har ledningen för högstadiet på Ytterbyskolan i Kungälv, bestämt att elever som inte ändrar sig, riskerar att bli underkända i samhällskunskap.

Ett tiotal elever riskerar nu att inte för något betyg i samhällskunskap.
Synbara tecken på den här gruppen elever, är enligt skolledningen, att de till exempel bär svarta jackor av ett visst märke. Flera av dem sitter också tillsammans i uppehållsrummet på Ytterbyskolan.

Skolverket är dock högst tveksamma till Ytterbyskolans agerande:
- Om läraren har undervisat i demokrati och demokratins principer och eleven visar att man förstår det, men ändå säger att jag tycker att diktatur skulle vara ett bättre styrelseskick, då kan det ju vara så att eleven har faktiska kunskaper i demokratins principer, men har en annan åsikt. Då är det kunskapen som ska beaktas vid betygssättningen, säger Ingegärd Hillborn, chefsjurist vid Skolverket till Sveriges Radio.

http://www.skola.kungalv.se/ytterby/