Pussy Riot-medlemmen Nadezjda Tolokonnikovas slutplädering under rättegången i Moskva ska ges ut på svenska. Bakom initiativet att ge ut pamfletten, som endast säljs under Bokmässan i Göteborg, står Norstedts förslag.

I förordet skriver förläggaren Håkan Bravinger:

"Talet är en svidande vidräkning med det som idag pågår i Ryssland. Men orden står för mer än så. De är också ett försvar av de tusentals människor som idag fängslats eller hotats i världens till ytan största land för att de vägrat att acceptera den hopplösa situationen för press- och yttrandefriheten. Det är en situation som inte är värdigt ett land som säger sig vara en demokrati"
Alla intäkter ska gå till Tolokonnikova. Bokmässan i Göteborg pågår 27-30 september.

http://www.bokmassan.se/nyheter/pussy-riots-slutpladering-pa-svenska/
http://freepussyriot.org