President Mugabe drar nu åt snaran ytterligare om sitt folk. Genom en rad ändringar i konstitutionen ökar han sin redan omfattande kontroll över Zimbabwe. En ny paragraf ger honom möjlighet att dra in pass för medborgare som är kritiska eller som sägs vara ett hot mot den nationella säkerheten.

Även markägarnas rättigheter försämras ytterligare. Äganderätten till jorden upphör helt och jordbrukarna kommer inte ha någon rätt att överklaga när regeringen konfiskerar deras mark. Alla zimbabwier i exil, cirka 4 miljoner, drabbas även hårt av Mugabes senaste ändringar av konstitutionen. De förlorar både rösträtt och pass eftersom de ses som regimkritiker. Presidenten har förklarat att han ser dessa som förrädare som inte har något i Zimbabwe att göra.