Fetish People Party i Göteborg får inte servera alkohol vid sina fester. Det står klart sedan Regeringsrätten nekat prövningstillstånd.

Föreningen, var syfte är att ge människor med intresse för fetischism möjlighet att träffa likasinnade i en miljö där de inte diskrimineras eller pekas ut, ansökte hösten 2004 om att serveringstillstånd för alkohol i samband en fest.
Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborg sade nej och motiverade det med att inspektörer vid ett tidigare tillfälle noterat en rad anmärkningar. I lokalen pågick då enligt inspektörerna sexuella aktiviteter, kvinnor gick omkring med bara bröst och oralsex förekom, utan att arrangören ingrep.

Tillställningen tangerade gränsen för vad som definieras som sexklubb ansåg Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborg som också menade att besökare påverkade av alkohol kunde lockas till sådant som de inte annars skulle göra.
Länsrätten, dit föreningen överklagade, hade en annan uppfattning och konstaterade i en dom att det ligger i sakens natur med exhibitionism, lätt klädsel och delvis blottad hud vid en fetischfest. Domstolen menade också med tanke på det snabba förloppet att det inte kunde uteslutas att inspektörerna feltolkat situationen.

Föreningen fick tillstånd att servera alkohol till slutet sällskap. Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborg drev ärendet vidare till kammarrätten som i oktober i fjol upphävde tillståndet.
Fetish People Party vände sig då till nästa instans, Regeringsrätten, och hävdade bland annat att kammarrättens dom innebär att medlemmarna inte kan umgås på lika villkor som andra och tvingas söka till klubbar vars publik inte är lika toleranta. Det i sin tur riskerar att trakasserierna mot medlemmarna kan komma att öka.

Men det hjälpte inte. Regeringsrätten beslöt nyligen att inte ge prövningstillstånd.

http://www.fetishpeople.org/