Ingår det i de demokratiska spelreglerna att tillåta människor att argumentera för att självaste demokratin bör krossas med våld?
På den frågan bör man nog svara ja. Att man sedan inte kan tillåta revolutioner och terrorism som praktisk handling, det är - faktiskt - en helt annan sak.

Därför ska det bli oerhört spännande att se reaktionerna på den brittiska regeringens förslag om att den som säger, skriver eller publicerar något som uppmuntrar eller glorifierar terrorism riskerar att bli utvisad.

Är detta i sig ett brott mot yttrandefriheten och de demokratiska principerna? Eller är det ett acceptabelt sätt att skydda sig mot aktiv, pågående terrorism? Jag vill nog påstå att regeringen Blair har gått för långt - nu när den gör sig själv till yttrandefrihetens mest hårdhänta motståndare.

Yttrandefriheten är central för att man ska kunna påstå sig ha demokrati. Så om man inskränker yttrandefriheten - har man då inte också gjort våld på demokratin som sådan?
Och är man då inte själv ett hot mot demokratin - på samma sätt som de krafter man säger sig bekämpa?

Utvisning för förespråkare av terrorism:
http://sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=679074