En ny undersökning motsäger påståendet att fildelning skadar filmindustrin. Det är Martin Larvia och Anders Jönsson vid Karlstads universitet som i sin uppsats i informatik frågat 1800 fildelare om deras nedladdnings- och filmvanor.
Resultatet är – något överraskande – att många ofta köper en film efter att de laddat ner den.
Hela 51 procent av de tillfrågade angav att de väldigt ofta eller ganska ofta köper en film de redan har sett.

Enligt Martin Larvia stämmer det inte att folk laddar ner filmer främst för att de är gratis, utan att faktorer som tillgänglighet och bekvämlighet spelar en större roll än vad som tidigare antagits. De flesta som köper en film efter att ha laddat ner den gör det enligt undersökningen för det mervärde som till exempel konvolut, extramaterial och bättre kvalitet ger.

De som främst förlorar på nedladdningen är således inte filmindustrin – utan videouthyrarna. Endast sju procent av de tillfrågade brukar hyra filmer de laddat ner.

Enligt Jönssons och Larvias undersökning finns det också en stark potentiell marknad för filmrelaterade betaltjänster via Internet – 70 procent av fildelarna kan tänka sig att betala för att tanka hem en film, men idag finns inga företag som tillhandahåller tillräckligt bra tjänster av det slaget.