Sedan 2001 är opera och balett förbjudet i Turkmenistan. Förra året uppmanades befolkningen strängeligen att inte skaffa guldkronor i tänderna och myndigheterna ombads att slå ner på unga män med långt hår och skägg.

I augusti tog den totalitära regimens president Saparmurat Nijazov förbuden till en ny nivå då han fattade ytterligare ett tragikomiskt beslut: ett förbud mot att mima sång till musik på konsert, TV, kulturevenemang och privata tillställningar som exempelvis bröllop.

Skälet är att mimning har "en negativ effekt på utvecklingen av sång- och musikkonsten."