Europarådets kommission mot rasism och intolerans (ECRI) skriver i den fjärde rapporten om Sverige att man är bekymrade över ökningen av främlingsfientliga åsikter, och föreslår därför ett flertal lagändringar i Sverige

Den svenska yttrandefriheten tillåter enligt Europarådet för mycket rasism. Det borde enligt dem vara enklare att väcka enskilt åtal för rasistiska yttranden i media och på internet. De kritiserar det svenska jurysystemet i tryckfrihetsmål och vill att JK ska kunna överklaga ett nedläggningsbeslut.

Den svenska regeringen uppmanas vidare att kriminalisera förnekandet av Förintelsen och andra folkmord, och man anser att Sverige borde införa ett totalförbud mot alla rasistiska organisationer.

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/sweden/SWE-CbC-IV-2012-046-SWE.pdf
https://www.flashback.org/t1971038