Det svenska förbudet mot att väcka missaktning mot homosexuella är meningslöst. Det menar Justitiekanslern Göran Lambertz. Bakgrunden är den friande domen mot pingstpastor Åke Green förra året. Högsta domstolen (HD) fann hans uttalanden kränkande men ansåg att Europakonventionens regler om religions- och yttrandefrihet hindrade domstolen från att fälla för brott.

Göran Lambertz säger att det inte finns något sätt att öka skyddet för homosexuella genom att skärpa lagstiftningen. Han anser istället att lagen om hets mot folkgrupp bör skrivas om så att den stämmer med Europakonventionens text.
- Det rätta vore att skriva om lagen, så att den stämmer överens med Europakonventionen, säger han.

På det sättet så blir det inget missförstånd om vad lagen skyddar eller inte skyddar. Lagens formulering om ”missaktning” ger enligt JK intryck av att vara ett starkare skydd mot hets än vad det är.
Om endast svensk lag hade gällt skulle Greens uttalanden om homosexuella som "en cancersvulst på samhällskroppen" fällts enligt lagen om hets mot folkgrupp. Syftet med lagen är att skydda homosexuella, färgade eller religiösa mot "missaktning".

Enligt JK kan den svenska lagen föda falska förhoppningar om att få upprättelse i domstol efter en kränkning.
- Begreppet "missaktning" har blivit helt urholkat, säger han.
Men att försöka vässa lagen - det är ingen idé, menar JK.
- Det finns inget sätt att skärpa skyddet mot homosexuella. Vi kan inte ändra reglerna så att de strider mot konventionen.

Källa: Riksdag & Departement