Tidningen Projonmo Ekattor som ges ut på språket bengali i Sverige och anmäldes för att ha publicerat namn, bild och nedsättande kommentarer om anmälaren. Anmälaren bifogade en översättningen av artikeln på svenska. Pressombudsmannen ansåg att tidningen borde klandras för grovt brott mot god publicistisk sed och hänsköt ärendet till Pressens opinionsnämnd (PON).

Med hänvisning till att ytterligare en anmälan mot tidningen inkommit och att ärendet ansågs grovt bad PON Pressens samarbetsnämnd att betala för en auktoriserad översättning av materialet.

Men Pressens samarbetsnämnd betalar bara för översättningar till något av de fem officiella minoritetsspråken i Sverige. Eftersom det inte blev någon översättning anser sig PON inte kunna pröva ärendet och har avvisat det.

Projonomo Ekattor ges ut i Sverige och vänder sig till läsare från Bangladesh.