Regeringen har narkotikaklassat ketamin, ett läkemedel som används vid narkos, men också alltmer för privat bruk då drogen ger hallucinationer.

Den senaste tiden har polisen gjort stora beslag av ketamin och den 25 april begärde Läkemedelsverket att ketamin skulle narkotikaklassas. En sådan klassning innebär ett handelshinder och ska anmälas till EU-kommissionen. Efter en sådan anmälan inträder normalt en automatisk frysning på tre månader innan beslutet får träda i kraft. Under denna period kan kommissionen och övriga medlemsländer ge sina synpunkter på handelshindret. Men regeringen begärde denna gång undantag från ett sådant samråd för att påskynda klassificeringen.

Ett stort beslag på tio kilo ketamin gjorde polisen i slutet av april i Nacka. Partiet kan motsvara uppåt 400 000 doser. Importören som driver ett kemiskt laboratorium begärde att få beslaget hävt och överklagade beslutet till hovrätten. Med den nya klassificeringen minskar dock hans chanser att få tillbaka ketaminet.

http://www.erowid.org/chemicals/ketamine