Prostitution är en stor industri i Spanien. Det saknas exakta siffror, men uppskattningar gör gällande att så många som 400 000 kvinnor säljer sina kroppar. Ingen vet heller hur stora belopp sexhandeln omsätter.

Alla är dock ense om att det måste handla om stora summor, inte minst med tanke på att en studie visar att en dagstidning varje år tjänar sex miljoner euro genom att sälja annonsutrymme till eskortfirmor. Hur ska samhället komma till rätta med det här?

Enligt Jose Maria Fidalgo, generalsekreterare på ett av landets största fackförbund, är problemet inte att prostitution existerar, utan att de prostituerade saknar tydligt reglerade arbetsvillkor och rättigheter.
– I ett civiliserat samhälle kan vi inte tolerera en oreglerad sektor där hundratusentals människor, särskilt kvinnor och immigranter, utnyttjas, säger han, enligt Reuters.

Drygt 90 procent av de prostituerade i Spanien kommer från andra länder, främst från Östeuropa och Afrika. Fackförbundet ordnar nu en stor konferens om sexarbetares rättigheter.