Enligt Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder saknar en skrämmande hög andel av landets rektorer grundläggande kunskaper om vad demokrati och yttrandefrihet innebär, och föreslår därför att det skall bli obligatoriskt för alla rektorer att gå en grundkurs i demokrati.

- Rektorerna bär ett tungt ansvar för våra barns demokratiska fostran och därför är det skrämmande att se att så många av dem uppvisar totalitära tendenser genom att godtyckligt bryta mot myndighetsbeslut, förvägra eleverna att ta del av politisk information som rektorerna ogillar och legitimera våld som politisk metod genom att tillmötesgå de extremistgrupper som hotar att ställa till bråk om sverigedemokraternas ungdomsförbund tillåts besöka skolan, säger Björn Söder.

http://www.sverigedemokraterna.se