Synen på två – och endast två – kön har länge varit en allmänt vedertagen sanning i vårt samhälle. I olika typer av frågeformulär kryssar vi i ”man” eller ”kvinna” per automatik. För den som inte passar in i detta binära könssystem finns inget alternativ för ”både och” eller ”varken eller”.

Nu har man dock i Indien erbjudits möjligheten att istället för ”M” (male) eller ”F” (female) registreras som ”E” (eunuch) i passet. Denna möjlighet riktar sig till den omfattande gruppen hijras, som utgörs av till exempel transsexuella och intersexuella individer, vilka ställer sig utanför de traditionella könskategorierna.

Hijras har i allmänhet låg status i Indien, trots det stora antalet – uppskattningsvis 25 till 30 miljoner människor. Enligt tidningen The Telegraph i Calcutta tyder det faktum att man nu för första gången erkänner deras existens i officiella sammanhang på att man uppmärksammar deras grundläggande brist på rättigheter.