Fem elitsoldater, så kallade Navy Seals, samt hustrun till en av dem, stämmer nu Associated Press (AP). Anledningen är att nyhetsbyrån ska ha kränkt deras privatliv genom att publicera bilder som uppenbarligen visar hur de misshandlar irakier.

Soldaterna poserar invid blodiga och bundna fångar. Det tycks som om bilderna ha tagit i samband med razzior i civilas hem. AP hittade dessa bilder på en webbsida, där de lagts upp av hustrun till en av soldaterna, och det fanns aldrig någon tvekan om det var rätt att publicera dem.

– De har ett tydligt allmänintresse. Att soldaterna nu stämmer oss är ett försök att skapa en juridisk skuggridå som ska leda bort uppmärksamheten från deras eget handlande. Men jag tror inte att de lurar någon, säger nyhetsbyråns advokat.

Soldaterna hävdar dock att bilderna inte var menade för offentligheten, utan att de var att betrakta som ett ”privat fotoalbum”. Vidare påstår soldaterna att publiceringen – med ansikten fullt synliga – har utgjort ett direkt hot mot deras liv. Något allmänintresse fanns det heller inte, säger soldaternas advokat:

– Det var ett helt vanligt uppdrag där de tog till fånga folk som gjorde motstånd, och ibland händer det att någon får lite blod på läppen.