Åtalet mot pastor Åke Green för hets mot folkgrupp har väckt starka känslor. Vi är många som inte delar hans åsikt i så mycket som en stavelse - men som ändå är beredda att kämpa för hans rätt att framföra den. I vårt land ska människor helt enkelt inte spärras in på grund av sina åsikter.

Men det är just och jämt vad som sker. Men alla fall har inte lika hög medieprofil. Till exempel har det väckt mycket måttlig uppståndelse att en man i Stenungsund blivit dömd till två månaders fängelse i ett liknande fall. Den här killen är om möjligt ännu nipprigare än pastor Green. Men det spelar ingen roll. Han har rätt att tro på vad han vill. Och han rätt att uttrycka sina åsikter. Yttrandefriheten kan inte bara omfatta det som är okontroversiellt, politiskt korrekt och välputsat. Då blir den meningslös.

Det finns fler exempel på fall med låg medieprofil. Till exempel finns det rasister, nationalister och nynazister som blivit fällda för hets mot folkgrupp - utan att någon har protesterat. Även i detta fall gäller samma princip. Vi ska inte spärra in folk på grund av deras åsikter. Istället ska knäppskallarna och mörkermännen bekämpas i en fri och öppen debatt.

Fängelse för homohets på nätet
http://www.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,65182336_852__,00.html

Webbplatsen Sodomania:
http://bibeltemplet.net/sodomani.html