Google anser att förtaget har rätt till bokstavskombinationen oogle i varumärken och kräver att konkurrenten froogles.com läggs ner. I sin stämningsansökan kräver Google att froogle.com ska lägga ner verksamheten och att domännamnet ska övergå till Google.

Tvisten uppstod när Google hade fått namnet Froogle godkänt som registrerat varumärke i februari 2004. Något de ansökte om 2002. Froogles.com registrerade webbdomänen år 2000, men började inte använda den förrän 2002.