VD Anitra Steen gör processen kort med Systemets mutkolvar. Alla får sparken. Systembolagets VD Anitra Steen kommer inte att avvakta en eventuell fällande dom för de mutåtalade butikscheferna. Enbart Brottsutredningen räcker som grund för att sparka cheferna.

Ingen av de 77 mutåtalade butikscheferna arbetar idag på Systembolaget. 54 går hemma med lön från bolaget medan 23 redan lämnat företaget. Gemensamt för dem alla är att de efter rättegången kommer att genomgå en arbetsrättslig process. Och att de inte är välkomna tillbaka till Systembolaget.

Anitra Steen har dock redan gjort klart att Systembolaget inte tänker avvakta en eventuell fällande dom utan sparkar de misstänkta enbart med brottsutredningen som grund. Det räcker enligt gällande regelverk.

Hur det hela ska gå till är redan planerat i detalj. Jurister från arbetsgivarorganisationen Almega kommer tillsammans med bolagsjurister och personaldirektören på Systembolaget att sköta uppsägningarna, skriver Dagens Industri.