Chefredaktören för tidningen "Den Svenske Nationalsocialisten" har dömts till fyra månaders fängelse för tryckfrihetsbrott. I tidningen, som har spridits i 30 000-40 000 exemplar, finns två artiklar som Justitiekanslern har granskat - "Systematisk våldtäkt på svenska kvinnor" och "Negrer våldtar sina barn".

Brottet anses vara uppsåtligt och begicks under tiden som personen var dömd till skyddstillsyn för just tryckfrihetsbrottet "hets mot folkgrupp".

Kontaktinformation:

Den Svenske Nationalsocialisten, Box 198, 371 24 Karlskrona
E-post: red@den-svenske.com
Webbadress: http://www.den-svenske.com