Kammarrätten har i en dom slagit fast att Aftonbladet inte får ut en passbild på en person. Sedan den 1 juli 2004 är de tidigare offentliga pass- och körkortsregistren sekretessbelagda. Beslutet kom till för att göra det svårare för exempelvis kriminella eller extrema organisationer att få ut passbilder.

De nya reglerna har dock ställt till problem för medier. Med hänvisning till lagen avslog polisen en ansökan från Aftonbladet att få ut en passbild på en person. Den som nekas få ut bilder kan dock överklaga. Myndigheterna får lämna ut bilder om man bedömer att personen på bilden eller någon närstående inte kommer att lida men av det.

Aftonbladet gick därför vidare och överklagade till kammarrätten som dock i sin dom fastställde polisens beslut att inte lämna ut passbilden. Kammarrätten ansåg att Aftonbladets begäran att få ut passbilden var för allmänt hållen ”att någon ingående bedömning av sekretessfrågan inte kan göras med avseende den enskildes skyddsbehov”.

Tidningen Journalisten nekades förra året att få ut en bild av den avgående redaktionschefen på TV4 Nyheterna, Sven Irving. Journalisten överklagade beslutet och kammarrätten gav tidningen rätt. Kammarrätten betonar visserligen att ”enskildas berättigade krav på trygghet väger tyngre än allmänhetens behov av att få tillgång till fotografier av enskilda från offentliga register” och att sekretess fortfarande ska vara huvudregel, men att bilder ska kunna lämnas ut om det står klart att den enskilde inte lider men av att uppgiften lämnas ut.