Nyligen publicerade vetenskapstidskriften Science en rapport som visar att temperaturen på jorden kommer att stiga även om utsläppen av växthusgaser skulle stoppas helt. Det beror på att de mänskliga utsläppen satt igång processer som nu blivit självgående, och de närmaste 100 åren finns det således ingen möjlighet att stoppa den globala uppvärmningen.

Prognosen är ett resultat av flera datorsimuleringar som gjorts av klimatologer vid National Centre for Atmospheric Research i Colorado, USA. De har beräknat vilken inverkan de växthusgaser som redan släppts ut haft, och sammanfört det med världshavens värmelagrande kapacitet.

Resultatet visar att jordens vattenstånd kommer att höjas med minst 11 centimeter och medeltemperaturen öka med åtminstone en halv grad de kommande 100 åren – även om utsläppen skulle avstanna helt.