Flashback Forum
» «
Travel Forum
Grundad 1983 Tisdag 25 september 2018

Flashback dömd till 50 000 kronor i skadestånd

Den tryckta upplagan av Flashback publicerade 1995 i sitt tredje nummer en artikel kallad 'Stockholms våldtäktsmän 1990/91'. I artikeln visades dömda våldtäktsmän och sexualförbrytare i Stockholm upp med namn, bild, personnummer, adress och telefonnummer. Där fanns också information om vilken typ av sexualbrott personerna var dömda för, en kort brottsbeskrivning av brottet, vilket straff de fått samt ärendets målsnummer.

En av männen anmälde tidningens ansvarige utgivare Jan Axelsson med krav på fängelse för grovt förtal. Personen är tidigare dömd för sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande av tre utvecklingsstörda flickor. Av Jan Axelsson krävde han en halv miljon kronor i skadestånd för psykiskt lidande.

Stockholms tingsrätt ansåg att mannen bör ha rätt till skadestånd. Skadeståndet bestämdes till 50 000 kronor. Det lidande publiceringen medfört för mannen har av tingsrätten värderats mer än dubbelt så högt som lidandet för de flickor mannen tidigare dömdes för att ha ofredat sexuellt.

Expressen skriver att den dömde sexförbrytaren jublade när han tog del av domen.
- Han känner glädje nu, säger mannens juridiska ombud till Expressen.
Men även hans ombud är förvånad över det höga skadeståndet.

- Med tanke på att brottsrubriceringen ändrades från "grovt förtal" till "förtal" av tryckfrihetsjuryn är skadeståndet ovanligt bra. Inte minst om man tänker på att tidningen Flashbacks upplaga var bara 1 200 exemplar när publiceringen skedde för tre år sedan.

Flashback anser fortfarande att publicering var försvarbar - inte minst pga. att samtliga uppgifter varit korrekta. All information i artikeln är offentliga handlingar. Flashback har endast publicerat korrekt återgivna texter, citerade från Stockholms Tingsrätt.

Domen överklagades senare till Svea hovrätt, som även där dömde till våldtäktsmannens fördel. Domen överklagades då till Högsta domstolen som valde att inte pröva fallet.

« Återgå