Flashback Forum
» «
Travel Forum
Grundad 1983 Måndag 24 september 2018

Flashback anmäld till Pressombudsmanen

Kontroversen kring den tryckta tidningen Flashbacks namnpublicering av dömda våldtäktsmän 1995 väckte stor uppmärksamhet. Inte bara bland läsarna när de fick ta del av utdrag ur brottsberättelser och domslut. Även de dömda klagade högljutt över att de mottagit hot och att deras liv komplicerats sedan Flashback offentliggjort deras identiteter.

En av dessa våldtäktsmän dömdes under den aktuella perioden (1990-1991) till skyddstillsyn för våldtäkt under knivhot av en 14-årig flicka. Denne per definition grove våldtäktsman fick alltså ett i sammanhanget milt straff av svenska myndigheter, men blev själv så upprörd över Flashbacks namnpublicering att han anmälde tidningen till Allmänhetens Pressombudsman (PO).

”Jag tycker att Flashbacks vinningslystnad får ej väga tyngre än den enskildes rättssäkerhet.”, hävdade han i sin anmälan. Jan Axelsson, Flashbacks redaktör, hävdade sin och tidningens åsiktsneutralitet, men, tillade också, visst ville man även med publiceringen visa ”det absurda i rättsväsendet där exempelvis grova våldtäktsmän klarar sig undan med skyddstillsyn”.

Den dömde mannen yrkade i sitt svar till Axelsson och PO på ersättning för de befintliga kostnader dödshoten åsamkat samt för eventuella framtida kostnader för ”byte av identitet och bostad”.

Huruvida våldtäktsmannen slapp lindrigt undan i sin skyddstillsyn med tanke på den skada han åsamkat den 14-åriga flickan är inte Flashbacks sak att döma eller avgöra.

PO avskrev i slutänden ärendet eftersom Flashback inte uppfyllde de kriterier som behövs för granskning: tidningen har en periodicitet som är färre än fyra nummer per år.

« Återgå