Flashback Forum
» «
Travel Forum
Grundad 1983 Måndag 22 oktober 2018

Flashback övervakades av Säpo

Under 1997 övervakades Flashbacks grundare, Jan Axelsson, av säkerhetspolisen Säpo och spaningsroteln på Rikskriminalen.

Vid ett flertal tillfällen följde man efter Jan Axelsson och videofilmade honom för att kartlägga umgängeskrets och annat. Efter att Flashback lyckats få fram dokumentation, så presenterades detta som en nyhet på webbplatsen Flashback.se och i nyhetsbrevet FNA.

Detta uppmärksammades senare även av övriga medier. Smålandsposten skrev exempelvis om det hela i sin ledare den 12 augusti 1997:

"Denna form av åsiktsregistrering står även i strid med artikel åtta i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna då den inte på något sätt kan sägas uppvisa respekt för privatlivet."

"I tider när den svenska polisen lider brist på resurser kan man fråga sig hur man kan ha råd med liknande spaningsinsatser. En statsmakt som registrerar medborgare för deras politiska övertygelses skull begår brott mot såväl gällande grundlag som internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Händelsen som beskrivits ovan ger oss dessutom en hänvisning om att respekten för människors integritet dessvärre inte genomsyrar tankegångarna hos dagens svenska ordningsmakt."

Dansk TV försökte 1998 få en kommentar kring detta, men Säkerhetspolisen Säpo meddelade att man inte hade för avsikt att kommentera dessa dokument.

Nedan följer länkar till polisens egna dokument från spaningsarbetet:

Dokument 1: Polisen videofilmar Jan Axelsson
Jan Axelsson (i protokollet kallad 'man 13') videofilmad vid krogen Fem Små Hus.

Dokument 2: Polisen förföljer Jan Axelsson
Cityspan förföljer Jan Axelsson (i protokollet nämnd som 'kille med ljust långt hår')

« Återgå