1 h4t3 b31ng h4ck3d, d0nt y0u?
y0ur pr0bably w0nd3r1ng why w3 4re p1ck1ng 0n y0u, w3ll, bas1c4lly, y0ur s3cur1ty 1s r4th3r w34k. 4nyw4ys, 1'4m n0t g01ng t0 b3 4 assh0l3 th0ugh, 1 w1ll jus7 s1t b4ck 4nd w4tch y0ur 4dm1n f33l l1ke 4 1d10t. 0k, 1 h0pe y0ur cust0m3rs d0nt s33 th3 p4ge 4nd th1nk 1t 1s uns4fe f0r the1r m0ney t0 b3 1n y0ur b4nk...0ooo, th4t w0uld bl0w.y0u 4r3 pr0bably th1nk1ng...

Wh0 W0uld d0 Th1S?!@#?!?

h3 h4s s7ruck 4g41n!@#!@!

P41d f0r by 2600. 0h, 4nd fr33 m1tn1ck.