h4ck #1
h4ck #2
nine statements
info om sekter
mer info
Valhalla
Church of satan
[The Temple]
Our Church
Dödens Ord

Wake UP!

Har ni ännu inte förstått att Livets Ord bara är en inrättning för att rensa era plånböcker och bli totalt dominerade av en enda man. Har det hänt förr? Ja i trettiotalets tyskland! LÄS detta mina vänner.

Sekten och sektledaren anses ha svar på alla frågor och besitta en hemlig kunskap. En sekts ideologi eller ledare får inte heller ifrågasättas av medlemmarna. Sektledarna är ofta mycket karismatiska och charmiga personer. Ledaren tros stå i direkt kontakt med Gud och han är medlemmarnas länk till honom. Ledaren kan när som helst få uppenbarelser och order från Gud. Ledaren ska ofta ha det fint medan medlemmarna ska leva enkelt och fattigt. Sekterna styrs ofta lokalt, men i vissa fall indirekt centralt. De högre ledarna har då alltid rätt att ändra beslut i de lokala församlingarna eftersom alla är övertygade om att de högre ledarna vet bättre. De vanliga medlemmarna har aldrig något inflytande över sekten. Om en medlem skulle ifrågasätta något ses detta som en attack från djävulen, och om en avhoppad medlem skulle uttala sig negativt om sekten är denna person av satanisk härkomst. Pengar ger högre status, ju mer pengar och egendom man ger till sekten ju mer frälst blir man.
[dirigent]Ulf dirigerar er!
Nej... tyvärr... varken tomten eller änglar finns, men visst är de vackra[Angel]

Det spelar ingen roll hur mycket PENGAR du ger Ulf. De används ändå bara till att expandera rörelsen. Gå ur Livets Ord och gör någon nytta för exempelvis svenska kyrkan eller röda korset om du vill hjälpa andra som har det svårt. Livets Ord saknar framtid.

UFO Ekman

The ministry of Ufo Ekman and Word of Life Church is affecting tens of thousands of submissives in Scandinavia, Europe and the former Soviet Union and Eastern Europe.

The vision God gave Erik Stenvirrig in 1983 was:

"Equip God's people with Whatever You like. Show them their spiritual weapons, their money that is. Steal their weapons so that they shall no longer fight the battle for the Lord."

Ivil h4x0rs står för FRITT INDIVIDUELLT TÄNKANDE och bekämpar de som genom att utnyttja svaga personer påverkar dem till handlingar de egentligen inte vill utföra.

Det är sommar... våga synda lite [Golfer]by ivil h4x0r productions