Poor LIU !!! The security was to bad. Poor LIU !!!


You have Entered the
darkmovement page
Or you can say:
This page has been hacked!

This used to be the page of University of Linköping...


Now it's ours (hehehe)

We support:
And now some swedish comments:

"Säkerheten på Linköpings Universitets servrar är väldigt dålig...
Vi gjorde det här för att lära dom en läxa. Om inte vi hade gjort det här hade inte allmänheten fått upp ögonen för den extremt dåliga säkerheten LIU har... "


This page was hacked by hessner & cliver snipes


This page has been hacked 3 times. Last update 7 mars 23:54 1997