Ett nytt virus, Dos.storm, har Bill Gates som mål. En av hans e-post-adresser dränks av inkommande e-postmeddelanden. Dos.storm är en mask som installerar sig på servrar som kör Microsoft Internet Information Services, IIS, och som inte uppdaterats ordentligt.

När maskens "last" släpps på datorn avfyras en överbelastningsattack mot microsoft.com och e-postadressen gates@microsoft.com får ta emot en flod av brev med obsceniteter. Attacken görs om efter att datorn startats om.