Flashback Forum
» «
Travel Forum
Grundad 1983 Söndag 27 maj 2018     You Are What You Know - You Are What You Do - Help Yourself
        No More Secrets - No More Excuses - No More Limits
F L A S H B A C K   N E W S   A G E N C Y   # 1 1 5

årgång 5 nummer 1        ISSN 1402-4543        23 januari 1999
           // http://www.flashback.se/fna //
____________________________________________________________________________

Redaktör:        Jan Axelsson Mångfaldigande av innehållet i denna
Korrekturläsare:     Markus Holm publikation, helt eller delvis, genom
_____________________________________ tryckning, duplicering, stencilering,
                    bandinspelning etcetera uppmanas utan
Flashback News Agency utkommer med en förbehåll.
utgåva per månad. Den har givits ut
sedan juni 1995 och är helt gratis.  Flashback  får i perioder 600-700
                    e-brev per dygn. Detta gör det omöj-
Flashback är politiskt och religiöst ligt att ens hinna besvara en bråkdel
obunden. Främsta bevakningsområden är av alla de frågor som skickas. Hör
alternativ information med inriktning gärna av dig med synpunkter, idéer,
på underground samt även subkulturer, tips eller kom med konstruktiv kri-
gränsbrytande värderingar, attityder tik. Frågor däremot besvaras i mån av
och inriktningar som står i opposi- tid i vår FAQ, som du hittar på:
tion till det övriga samhället.    http://www.flashback.se/faq.

FNA innehåller periodvis information Post......Box 26067, 100 41 Stockholm
kring ämnen som är uppenbart olagliga Fax.................+46 8 50 31 11 03
i Sverige. Dessa publiceras enbart ur E-post...............fna@flashback.se
ett informativt syfte. Vi hoppas kun-
na hålla er à jour och informerade Bankgiro....................5080-5621
om vad som händer inom dessa områden, Postgiro..................169 18 26-0
samtidigt som Flashback skall föra de
utsattas talan i samhället.      En prenumeration på papperstidningen
                    Flashback kostar i Sverige 150 kr och
Artiklar, tips, notiser, debattinlägg inkluderar tre utgåvor (dubbelnummer
och avslöjanden etcetera tar vi gärna räknas som en utgåva). Ytterligare
emot. Helst via e-post, men även fax information om tidningen finns på:
och vanlig post fungerar utmärkt.   http://www.flashback.se/magazine.


           You have the right to free speech
      as long as you´re not dumb enough to actually try it.

        FLASHBACK | 16 years of underground | 1983-99

                  MCMXCIX

____________________________________________________________________________

   i n n e h å l l | f n a 5 . 0 1

   o Innehåll........................................................0.01
   o Medarbetare.....................................................0.02
   o Ledare..........................................................0.03
   o FNA debatt: piratkopiering är stöld.............................0.04

   .... f l a s h b a c k ...............................................

   o Gud till salu: lägesrapport.....................................1.01
   o Flashback t-shirtar.............................................1.02
   o Flashbacks rättshjälpsfond: lägesrapport........................1.03
   o Flashbackpartiet: hur många röster fick de i valet?.............1.04
   o Bli samarbetspartner med Flashback..............................1.05
   o Skolverket vs. Flashback........................................1.06

   .... d r o g e r .....................................................

   o Birger Schlaug om drogliberala värderingar......................2.01
   o Läkartidningens register........................................2.02
   o Företag nekar trycka kampanjmärke med drogliberalt budskap......2.03

   .... i t .............................................................

   o Ryska maffians egen hemsida.....................................3.01
   o Socialtjänstens hemliga personregister sprids via Internet......3.02
   o Crackers dömda till döden.......................................3.03
   o Svensk bok om Swedish Hackers Association.......................3.04
   o Netpet erbjuder prostituerade egna hemsidor.....................3.05
   o Tobacco Warehouse...............................................3.06
   o Åtalad för namnuppgifter på nätet...............................3.07
   o Internationellt avtal försvårar krypto-export...................3.08
   o PC-köpare fick pengar tillbaka för förinstallerat Windows.......3.09
   o Bubbel: ny svensk trojansk häst som öppnar din dator............3.10

   .... p o l i t i k ...................................................

   o Var femte tysk judefientlig.....................................4.01
   o Nationell information...........................................4.02
   o AFA fyller fem år...............................................4.03
   o Det demokratiska förtrycket når nya höjder......................4.04
   o Avrättningar i Sverige..........................................4.05
   o Olagligt att bära t-tröja med Le Pen............................4.06
   o Åsiktsregistrering på Integrationsdepartementet?................4.07
   o Röda stjärnor inte välkomna i Malmö kommun?.....................4.08
   o De grönsvarta dagarna 1999......................................4.09
   o Högsta domstolen förbjuder utgivning av Mein Kampf..............4.10
   o Plogbillar tar avstånd från sabotage och våld...................4.11
   o Säpos svarta lista..............................................4.12
   o EAK utmanar Svastika............................................4.13

   .... r e s o r & ä v e n t y r .....................................

   o Veckoslut i rymden..............................................5.01
   o Bussresor till Bagdad...........................................5.02
   o Rituell kannibalism på Papua Nya Guinea.........................5.03
   o Svarta listan över tvivelaktiga researrangörer..................5.04

   .... s u b k u l t u r ...............................................

   o Gör din egen Depeche Mode-bootleg...............................6.01
   o Graffiti........................................................6.02
   o Recensioner.....................................................6.03
      . Metallica - StudioShitLoadAndStuff (bootleg)
      . Absurd #5 (fanzine)
      . Världens guide (bok)
   o Hells Angels registreras av läkare..............................6.04
   o Konsert med EAK.................................................6.05

   .... ö v r i g t .....................................................

   o Nu är julen slut................................................7.01
   o Nyhetsfri tidning nedlagd.......................................7.02
   o Trafiksäkerhetsverkets svarta lista.............................7.03
   o 1998 i korthet..................................................7.04


   .... f a s t a a v d e l n i n g a r ................................

   o Frågor & svar...................................................8.01
      . elaka cgi-skript
      . karolina matti
      . sv: netbus
      . sv: banners kostar pengar?
   o Feedback........................................................8.02
      . datorintrång på företag, med hjälp av netbus
      . råd till kommande sprayhackare
      . är araber vita?
      . felaktigt och okunnigt om satanismen
   o P.S. Kolla in...................................................8.03
   o Smått & gott....................................................8.04

____________________________________________________________________________

   m e d a r b e t a r e | f n a 5 . 0 1

   Barbara, Dan Berner, Chrystal, Daniel, Dennis, Erik H., Factory,
   Glenn, Hygglis, Jeppe K, Kalle, King-Arne, Kull, Lotta Lilliestierna
   Ehrén, Lord Cyruz, Mattias, Mulle, Mikael Pettersson, Henrik Pontén,
   Niklas, Niklas K., Rage, Robban., Stefan, Toyboy, Wilder,
   Johan Zandin, Zitech m.fl.

____________________________________________________________________________

   l e d a r e | f n a 5 . 0 1

   Årets första FNA erbjuder vissa förrändringar både vad det gäller
   utgivningstakt, layout och innehåll.
   En av förändringarna är att FNA numera blir en månadstidning med fast
   utgivningsdatum. Det kommer att finnas information om när nästa utgåva
   kommer i slutet av varje nummer. I regel utkommer FNA omkring den 20
   varje månad, med vissa undantag.

   I detta nummer presenteras även en ny avdelning: resor & äventyr.
   Arbetsnamnet var från början ´hardcore travel´, men då jag helst ser
   att rubrikerna är på svenska, fick det bli en kompromiss.
   Bakgrunden är att jag under en längre tid funderat på att starta en
   restidning med inriktning på udda och intressanta resmål. Främst för
   att jag själv är mycket intresserad av detta, och då det saknas
   tidningar med den inriktningen var ´hardcore travel´ dess lösning.
   Med bakgrund till att det redan finns en mängd BRA restidningar (i
   Sverige är t.ex. tidningen Vagabond ett utmärkt exempel) i kombination
   med begränsad tid så blev en avdelning i FNA dess resultat.
   En plats där man kan tipsa om udda och intressanta resmål eller ännu
   märkligare resrapporter. Vilka arrangerar resor till Tjernobyl, hur är
   det att gå på raveparty i Bagdad, finns det porrklubbar i Alaska?
   En plats där man kan tipsa om udda och intressanta resmål eller ännu
   märkligare resrapporter. Vilka arrangerar resor till Tjernobyl, hur är
   det att gå på raveparty i Bagdad, finns det porrklubbar i Alaska?
   Dela med dig av dina erfarenheter. Oavsett om det gäller användbara
   tips eller längre reseskildringar. Allt är av intresse.

   En annan förändring  fr.o.m. detta nummer är att all text är
   korrekturläst innan den skickas ut. Riktlinjen är SAOL, men detta är
   inte alltid helt enkelt. Hackers nämns i FNA som hackare, medan
   crackers förblir crackers, (och inte knäckare som de skulle blivit i
   en svensk översättning). Hur stor del som kommer att följa SAOL:s
   riktlinje får tiden avvisa, då många språkliga förändringar säkert
   kommer att märkas under våren. Förkortningar försvinner t.ex. helt
   fr.o.m. nästa nummer. Men det finns säkert alltid saker man kan ha
   åsikter om. Kom därför gärna med kommentarer angående språket.

   I övrigt är hela  Flashback under ordentlig förändring. En av
   målsättningarna är bl.a. att den tryckta versionen av Flashback kommer
   att  få  en  tätare utgivningsfrekvens, 4-6 nummer/år. Detta är
   förvisso inte aktuellt inför detta år, men det är målsättningen på
   sikt och mycket talar för att det kommer att bli verklighet.
   Flashback kommer under året även att etablera sig inom ännu fler
   verksamhetsområden, samt att strukturera upp de nuvarande projekten.
   Flashback Books, vårt bokförlag, har redan två titlar inplanerade till
   våren/sommaren, och verksamheten på Internet kommer att öka markant.
   Flashback Community kommer eventuellt att frigöras mer och mer från
   tidningen, inte minst med tanke på planerna på ökad utgivningstakt.
   Däremot kommer  det även i framtiden vara obligatoriskt med att du
   måste vara (eller varit) prenumerant på Flashback.

   Välkommen till ett nytt år med Flashback!

   Jan Axelsson
   Stockholm, januari 1999

____________________________________________________________________________

   k o n t a k t a d r e s s e r

   redaktör              redaktion
   mailto:jan.axelsson@flashback.se  mailto:fna@flashback.se

   annonsering             hemsida
   mailto:annons@flashback.se     http://www.flashback.se

   p r e n u m e r a t i o n s ä r e n d e n

   starta prenumeration        avsluta prenumeration
   http://www.flashback.se/fna    http://www.flashback.se/fna

____________________________________________________________________________

   F N A d e b a t t | f n a 5 . 0 1

   PIRATKOPIERING ÄR STÖLD!

   Den som piratkopierar ett datorprogram stjäl någon annans tankearbete.
   Skillnaden mellan att piratkopiera ett program och att stjäla samma
   program i en butik är endast att piratkopieraren själv står för den
   tomma cd:n - en kostnad på ungefär 15 kr.
   Vi står inför en framtid där de immateriella rättigheterna kommer att
   representera gigantiska värden för ett samhälle. Endast de stater som
   förmår att skydda rättighetshavarna kommer att kunna ta del av denna
   utveckling.

   MDTS består av ett antal företag som distribuerar multimedieprodukter,
   dator- och tv-spel. Sedan början av 1998 har arbetet inom föreningen
   främst varit inriktat på att kartlägga och bekämpa piratkopiering. Ett
   framgångsrikt arbete med att bekämpa piraterna leder antagligen till
   att den legala försäljningen ökar, utan att företagens kostnader ökar
   nämnvärt. På sikt gynnar det konsumenterna eftersom producenterna blir
   mer benägna att satsa pengar i utveckling av nya produkter, samtidigt
   som priserna kan hållas nere. Det vanligaste motargumentet mot det här
   resonemanget är att producenterna i stället för att sänka priserna
   skulle öka sina vinster, men det argumentet håller inte om man synar
   det närmare i sömmarna.

   Konkurrensen inom branschen är stenhård. Det räcker inte att vara
   först med det senaste i spelväg om priset ligger på en nivå som den
   vanlige laglydige köparen inte kan tänka sig att betala. Samtidigt har
   inte spelen särskilt lång livslängd, de måste betala sig och helst ge
   vinst på kort tid. Det kommer snart något "bättre" eller "häftigare".
   Kanske tar det två månader, kanske fyra månader eller till och med
   sex, men det kommer, var så säker. Vissa produkter lever längre,
   barnspel och lärspel till exempel, men förr eller senare minskar
   försäljningen även av dem.
   I dag släpps ungefär 800 titlar om året i Sverige, och det är bara en
   del av alla de titlar som finns på den internationella marknaden.
   Siffran kommer att öka under de närmaste åren, både i Sverige och
   internationellt. Det säger sig självt att  utvecklingskostnader,
   aktualitet och prisnivå hänger samman. 80 % av försäljningen sker un-
   der de tre första månaderna. Bara ett av tio spel går någonsin med
   vinst.

   Man kan ju fråga sig var pengarna, dessa påstådda miljardvinster som
   spelbranschen  håvar in, hamnar? I vems ficka landar slantarna?
   Generellt ser det ut ungefär så här:

   Spelet kostar 425 kr i handeln. Av detta är 20 % eller 85 kr moms.
   Ytterligare 25 % eller 85 kronor är affärens pålägg (jämför med
   klädbranschen där pålägget normalt ligger runt 100 %).
   Dessa 85 kr skall täcka lagerhållning, hyra, personal, marknadsföring
   m.m. Vi är nu nere på ca 255 kr. Av dessa går ca 70 till
   distributören. Pengarna  skall täcka marknadsföring, transporter,
   löner, o.s.v., och helst ge distributionsföretaget en vinst. 185 kr
   återstår. 135 kr går  till publishern. Publishern ser till att
   programmet kommer ut på marknaden och står för kostnaderna det för med
   sig: anpassning till lokala marknader,  eventuella  översättningar,
   framtagning av förpackningar,  manualer, eventuella kostnader för
   utnyttjande av varumärken/mönsterskydd. Ett exempel kan vara att
   samtliga Playstation spel förpackas likadant i den speciella dubbla
   cd-boxen med Playstationlogotypen. Varje sådan box kostar pengar i
   form av licensavgift till Sony för nyttjandet. Spelutvecklaren får
   50 kr per såld enhet, ibland mer ibland lite mindre.

   Det krävs en hel del sålda spel innan utvecklaren täckt sina
   kostnader. Ett exempel som inte ligger alltför långt tillbaka i tiden
   är företaget Deadlines spel Blackout. Det kostade enligt uppgift fyra
   miljoner kronor att utveckla från idé till färdig produkt. Man fick
   royaltyförskott av publishern på två miljoner kronor, resten fick man
   låna upp, för att sedan betala tillbaka. Enkel matematik säger oss att
   det  krävdes  80 000 sålda  exemplar  innan  man  ens  täckt
   utvecklingskostnaderna.

   Som man ser är det knappast några våldsamma vinster som motiverar
   priserna i handeln. Framför allt är det inte Bill Gates som drar hem
   några större vinster i spelbranschen. I de allra flesta fall kommer
   programvaran som sagt inte att bära sig ekonomiskt, även om branschen
   som helhet omsätter stora summor. Men stor omsättning är inte lika med
   stor vinst. De som drabbas värst av piratkopieringen är utvecklarna
   som tvingas se på när piraterna stjäl frukterna av deras arbete.

   Men varför över huvud taget bry sig om någon annans krassa företags-
   ekonomiska verklighet om man snabbt och behändigt kan skaffa sig det
   man vill ha genom andra kanaler än den legala handeln? Varför bry sig
   om man kan dra ner till Asien och köpa upp sig på ett antal pressade
   piratkopior av hög kvalitet på den lokala fabriken? Väl hemma kan man
   ju sälja dem för en hundring till hugade spekulanter och så har man
   finansierat resan, drinkarna och solbrännan? Eller varför inte tjäna
   en hacka på att bränna hemma i större eller mindre skala? Lägg upp en
   hemsida, bjud ut kopior och dra in ett par, tre extra tusenlappar i
   veckan, eller mer! Det är lätt, fort och smidigt, men det är också
   fullständigt omoraliskt och dessutom straffbart med upp till två års
   fängelse.

   Omoralen ligger i att man utnyttjar andras kreativa verksamhet för sin
   egen vinning. Det kan, och bör, jämföras med stöld. Ur moralisk
   synvinkel är det ingen större skillnad på att piratkopiera, eller köpa
   en piratkopia, och att gå rakt in i en affär och stjäla ett exemplar
   av programmet ... Det är också därför straffet för piratkopiering
   ligger på samma nivå som just stöld; upp till två års fängelse. Få
   människor skulle medvetet köpa stöldgods, men att köpa piratkopior
   verkar inte vara något problem ...

   Intellektuellt skapande, oavsett om det rör sig om konst, litteratur
   eller  datorprogram  skyddas  av  upphovsrätt.  Den som innehar
   upphovsrätten, den som skapat verket, har ensam rätten att tjäna
   pengar på det. Man kan välja att sälja hela eller delar av den rätten
   till någon annan som exploaterar verket, men man kan lika gärna välja
   att låta bli. Hur som helst är det upphovsrättens innehavare som har
   rätten till det ekonomiska utnyttjandet. Den som snyltar på den rätten
   gör sig skyldig till brott.

   Piraterna tar sig rätten att utnyttja det kapital som finns nedlagt i
   programvaran, på allt det arbete som ligger bakom, från idéskaparens
   till marknadsförarens. Om utvecklingsföretagen inte kan få ett rimligt
   ekonomiskt utbyte av det de skapar finns det heller inga ekonomiska
   resurser att lägga ner på utveckling av nya produkter. I slutänden
   drabbar det kunderna, för ingen tror väl att piratkopierarna betalar
   royaltyersättning till utvecklingsföretagen så att de kan fortsätta
   utveckla nya produkter

   Under lång tid har piratkopieringsverksamheten försiggått ganska
   ostörd i Sverige. Numera har var och varannan datoranvändare illegalt
   kopierade program utan att tänka närmare på vem de utnyttjat. Det har
   flera förklaringar, men ingen av dem gör piratkopieringen mindre
   brottslig eller omoralisk. Även den som köper och använder piratkopior
   gör sig skyldig till en skadeståndsgrundande handling, nämligen vad
   som i lagtermer kallas för otillbörligt utnyttjande. I vissa fall,
   till exempel om man kontaktar kända pirater och ber dem fixa fram
   kopior på ett speciellt program, riskerar man att göra sig skyldig
   till medhjälp eller anstiftan till brott, och det är straffbart på
   samma sätt som huvudbrottet: upp till två års fängelse.
   Men nu är det slut på sötebrödsdagarna för piraterna!

   MDTS utnyttjar flera kanaler för att få information om piraterna. Vi
   bedriver ett aktivt spaningsarbete själva, vi surfar på nätet, vi
   finns på sändlistor, vi beställer, läser annonser o.s.v. Vi har
   dessutom en tipstelefon dit vem som helst kan ringa för att lämna
   information, och vi får många tips från allmänheten. Numret är 08-34
   29 50.

   Vi polisanmäler regelmässigt, utan förvarning, om vi bedömer att
   piratverksamheten sker för ekonomisk vinning, det må sedan vara en
   15-årig skolpojke som bränt spel till klasskompisar för 80 spänn styck
   eller en kopieringsfabrik med 2 000 titlar i katalogen.

   Alla tips leder till åtgärd antingen genom varningsbrev, stängda
   hemsidor och svartlistning på svenska servrar eller genom polisanmälan
   direkt. Ibland väljer vi att låta verksamheten fortgå under en tid,
   utan att störa, för att samla in så mycket information vi kan innan vi
   går vidare med ärendet till polis och åklagare.

   Alla våra anmälningar hittills har lett till åtgärd från polisens sida
   inom tre veckor. Alla anmälningar har gått vidare till åklagare som
   inlett förundersökning i akt och mening att väcka åtal. Det har inte
   hjälpt att piraterna har gjort vad de kan för att dölja sina
   identiteter, utredarna har numera både kunskap och sofistikerade
   metoder och det går att spåra även totalt anonyma e-postadresser, ICQ-
   adresser och hemsidor. I dagsläget tar det oss cirka 20 minuter att
   stänga en hemsida eller ett e-postkonto, oavsett var i världen servern
   står.
   Vi utbyter information med polisen, tullen, BSA, IFPI, STOP och andra
   organisationer som sysslar med liknande verksamhet. Vi utbildar
   annonsmottagare på tidningar och nätannonsmarknader om hur man ser
   skillnad på legalt och illegalt material, priser, formuleringar m.m.

   Under september och oktober 1998 ledde våra aktioner till husrannsakan
   i flera fall. I ett fall häktades två personer. I samtliga fall kommer
   vi att begära skadestånd på motsvarande 1 000 kr per försålt exemplar,
   och dessutom 10 000 kr per utbjuden titel. I det fall som ledde till
   häktning kommer skadestånden att hamna på minimum två miljoner kronor.
   Dessutom  väntar fängelsedomar för dessa pirater. Bevisningen är
   överväldigande och kan inte ifrågasättas.

   Skadestånden beräknas dels på grundval av den uteblivna försäljnings-
   intäkten, marknadsstörning och vinst, dels på så kallad ideell skada,
   d.v.s. förlust av goodwill, förlust av värdet på varumärken, titlar
   etc.
   Nivån finns redan etablerad genom rättsfall, och motsvarar nivåerna
   på andra immaterialrättsliga områden.

   De inblandade i de här fallen kommer, förutom en långsemester bakom
   galler, att kunna se framemot personlig konkurs och existensminimum
   för resten av sina vuxna liv. Eftersom de är i 20-25 årsåldern betyder
   det ungefär 50 år. Grattis, grabbar!

   MDTS´ jurister, datafolk och testare, arbetar på uppdrag av medlems-
   företagen och detta uppdrag är mycket enkelt att formulera: Bekämpa
   och förhindra piratkopiering. Vår verksamhet gynnar inte bara våra
   uppdragsgivare utan alla som någon gång kommer i kontakt med datorer.
   Utan upphovsrätten skulle ingen satsa de resurser som krävs för att
   utveckla och marknadsföra ny programvara. Respektera den!

   Henrik Pontén / Lotta Lilliestierna Ehrén
   MDTS       MDTS

                     ----------------------------------

   Debattartiklar för publicering i Flashback News Agency debatt skickas
   till: fna@flashback.se.

____________________________________________________________________________
annons
   GUD TILL SALU
   Domänen gud.com säljes till högstbjudande. Sista dag för bud: 1 mars.
   E-post: bud@controlaltdelete.com     http://www.flashback.se/gud
____________________________________________________________________________
   Vill ert företag annonsera? Skriv till: annons@flashback.se


..... f l a s h b a c k ....................................................

1.01 GUD TILL SALU: LÄGESRAPPORT

   Bakgrund till denna artikel: http://www.flashback.se/gud.

   Försäljningen av domänen gud.com har blivit riktigt uppmärksammad i
   medierna. Intervjuer, artiklar och notiser har bl.a. publicerats i
   Dagens Industri, Expressen, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Dagens IT,
   Metro, Finanstidningen och en mängd dator- och landsortstidningar.

   Nedan följer ett urval av de förslag som kommit in på vad gud.com kan
   användas till. Sista datum för bud på gud är 1 mars 1999. Högsta bud
   är för närvarande 12 000 kronor.

   Förslag:

   Sälj gud.com till Svenska kyrkan eller till påven ifall han vill ha
   ett sommarställe online. Bikta dig online.
   Jonas

   -:-

   Gud.com är inget för oss svenskar. Exportera gud.com till Irak eller
   något annat utsatt land där de har och/eller behöver en gud. Här i
   Sverige skulle bara gud.com ställa till med problem. Samtidigt slås
   man av tanken att gud heter inte gud på så många språk så det kanske
   är bäst att någon svensk frikyrka köper adressen. En tillämpning
   skulle kunna vara ulf.ekman@gud.com men han kanske hellre vill ha
   adressen gud@ulfekman.com. Jag tror adressen gud.com bör finnas kvar i
   Flashbacks ägo eftersom jag då är beredd att ge mina mer intima idéer
   till er.
   Barbara

   -:-

   NADA, KTH; Den kortaste vägen från FAN till GUD genom att byta ut
   en bokstav i taget: www.nada.kth.se/nada/kurser/kth/2D1320/lab4.html
   hygglis.

                     ----------------------------------

   Fler förslag på vad man kan använda gud, regeringen och wallenberg
   till finns på: http://www.flashback.se/gud.

............................................................................

1.02 FLASHBACK T-SHIRTAR

   Flashback erbjuder  sedan i höstas sina läsare att skaffa exklusiva
   Flashback t-shirtar. För  närvarande finns det röda och svarta
   t-shirtar (med tryck på båda sidorna). De är unika och endast tryckta
   i 200 exemplar (100 i vardera färg).

   De har aldrig varit till salu, utan vi ger i stället bort dem gratis
   till läsare som hjälper oss att göra Flashback. Det vill säga till
   medarbetare som skriver artiklar, informerar, översätter notiser och
   vidare.

   Vi har dessvärre  inte möjlighet att ge alla FNA:s medarbetare
   t-shirtar, men vi brukar dela ut några då och då för att på så sätt
   försöka visa vår uppskattning.

............................................................................

1.03 FLASHBACKS RÄTTSHJÄLPSFOND: LÄGESRAPPORT

   Bakgrund till denna artikel: http://www.flashback.se/justice.

   Flashbacks rättshjälpsfond grundades i mitten av november 1998, och
   har som syfte att samla in pengar till det skadestånd Flashback är
   dömd att betala; 50 000 kr plus ränta (ca 55 000-60 000 kr). Domen
   har överklagats till Hovrätten av båda parter. FNA publicerar i varje
   nummer en lägesrapport ang. hur mycket bidrag som kommit in.

   FNA nr 114 (981215): 9 029 kr (+ 9 029 kr)
   FNA nr 115 (990122): 19 679 kr (+10 650 kr)

   Antal bidragsgivare (990122): 143 (ca 0,2 % av FNA:s läsare)

   Lista över alla de som betalat in pengar finns på adressen:
   http://www.flashback.se/justice/list.shtml.

   Rättshjälpsfonden
   Box 26067, 100 41 Stockholm. Postgiro: 169 18 25-2.

   Ett stort TACK riktas till samtliga som stöttat Flashback och varit
   med och betala pengar till Rättshjälpsfonden. Oavsett storlek, så har
   ni på så sätt visat att dess publicering varit försvarbar. T A C K !

............................................................................

1.04 FLASHBACK COMMUNITY v. 2

   I dag öppnar Flashback Community v. 2. En uppdaterad och förbättrad
   version av den gamla Community. Hemsidan byter samtidigt namn till
   Flashback Communication, där Community endast blir en del av flera.
   Community har under förra året haft en stor tillströmning av nya
   kunder. Trots att Flashback har byggt ut kapaciteten kontinuerligt
   har det under senare tid varit framkomlighetsproblem, i synnerhet på
   kvällstid. Nu är de framkomlighetsproblem som drabbat användarna
   åtgärdade. Modempoolen har under januari byggts ut med 100 procent (!)
   och fler modemuppkopplingar är på väg att installeras under februari.

   NEWSSERVER [news.flashback.net]

   Flashback har byggt om newsservern, och samtidigt rensat ut bland de
   lokala  diskussionsgrupperna. Färre grupper, till fördel för en
   betydligt mer livad och aktiv debatt. Många har önskat att man
   koncentrerar sig på ett färre antal, och på så sätt i stället gör
   newsservern mer översiktlig.

   Inför nypremiären finns 16 lokala diskussionsgrupper. Grupper som du
   endast kan läsa ifall du har konto på Flashback Community. Några av de
   gamla är kvar, några andra har tagits bort eller inkluderats i nya.
   Nedan följer en komplett lista över samtliga lokala diskussionsgrupper
   1999:

   * flashback.bootlegs
   * flashback.community
   * flashback.droger
   * flashback.gaykultur
   * flashback.hacking
   * flashback.mp3
   * flashback.outlawbikers
   * flashback.passwords
   * flashback.phreaking
   * flashback.politik
   * flashback.pryltorget
   * flashback.religion
   * flashback.sex
   * flashback.spel
   * flashback.test
   * flashback.warez

   MAILINGLISTOR

   Flashback har ett flertal slutna mailinglistor. Mailinglistor dit
   enbart personer med konto hos Flashback Community har tillträde. Det
   finns för tillfället fem slutna mailinglistor hos Flashback Community:

   * community
   * warez 4 mac
   * warez 4 pc
   * whorse
   * root xs

   FLASHBACK COMMUNICATION

   Detta är startsidan där vi lägger upp bra Internetrelaterad infor-
   mation. Till skillnad från exempelvis Flashback Online så är denna
   sida enbart inriktad på olika nättjänster. Nedan följer ett urval av
   olika sidor som redan finns upplagda.

   o 102 sökverktyg:
    Lista över de största och bästa sökverktygen i världen. Innehåller
    även direktlänkar till de sidor där du registrerar din egen sida.

   o Sveriges samtliga nyhetsbrev:
    Komplett lista över Sveriges samtliga nyhetsbrev/e-zines. Samman-
    lagt  110  stycken. Innehåller  även  information om upplaga,
    inriktning, utgivningsfrekvens, annonspriser m.m.

   o Samtliga toppdomäner i världen:
    Komplett lista över samtliga toppdomäner i världen. Innehåller även
    prisinformation, regler och länkar till de som administrerar dem.
    Sammanlagt uppgifter om ca 250 toppdomäner.

   Inom kort kommer fler liknande listor att presenteras.

   100 % TILLGÄNGLIGHET

   Flashback Community v. 2 erbjuder 100 % tillgänglighet. Vi har byggt
   ut modempoolen kraftigt under jul- och nyårshelgen, och kommer i
   februari  att  ha byggt ut den med ammanlagt 200 % (!). Sedan
   utbyggnaden av modempoolen påbörjades visar vår statistik att den inte
   varit fullt belastad en enda gång. Detta är också vår riktlinje inför
   framtiden.

   GRATIS MEDLEMSKAP

   Inom kort kommer vi att erbjuda fler att bli medlemmar. Principen är
   dock först till kvarn ... Ansök därför redan i dag om ditt konto.

   Webbadress: http://www.flashback.net

............................................................................

1.05 BLI SAMARBETSPARTNER MED FLASHBACK

   Flashback har under hösten börjat etablera samarbetspartners inom en
   mängd olika verksamhetsområden. Vi söker fortfarande fler, och börjar
   sakta men säkert att strukturera upp Flashbacks kommande nätverk.

   Har du några idéer eller funderingar? Oavsett om du har ett bokförlag,
   skivbolag, producerar webbsidor, driver postorderverksamhet, kopierar
   videofilmer, är delägare i ett tryckeri eller helt enkelt bara är en
   kreativ person. Hör av dig!

   Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm
   Fax: +46 8 50 31 11 03
   E-post: flashback@flashback.se

............................................................................

1.06 SKOLVERKET VS FLASHBACK

   Skolverket har kontaktat Flashback och velat att vi skall lämna ut
   uppgifter angående våra medarbetare. Vi vill därför uppmärksamma våra
   läsare om att vi givetvis inte lämnar ut några uppgifter om er,
   oavsett vem det är som frågar.

                     ----------------------------------
   SKOLVERKETS BREV

   Enhet för prov och fristående skolor. 1998-12-18. Dnr 1998:3313

   Sekretessbelagt prov på INTERNET

   Skolverket har kunnat konstatera att det nationella kursprovet för
   kurs E  höstterminen  1998  finns  på INTERNET under adressen:
   www.flashback.se/fna/fna114.shtml

   Provet är sekretessbelagt till och med den 4 maj 1999, vilket
   föranleder Skolverket att agera med utgångspunkt i att ett sekretess-
   brott kan ha begåtts (Brottsbalken 20 kap. 3 §). Det innebär att Skol-
   verket vill ha uppgift om vem eller vilka som har försett INTERNET-
   redaktionen  med  provuppgifterna i det nationella kursprovet i
   matematik för kurs E höstterminen 1998. Skolverket behöver dessa
   uppgifter för anmälan till åtal samt för yrkande av skadestånd.

   Skolverket emotser efterfrågad information omgående.

   På Skolverkets vägnar

   Birgitta Fredander
   Enhetschef

   Bengt Fredén
   Undervisningsråd

   Kopia till
   Ann Carlsson Ericsson, Avdelningschef
   Göte Appelberg, Chefsjurist
   Barbro Wennerholm, Undervisningsråd

                     ----------------------------------

   FLASHBACKS SVAR TILL SKOLVERKET

   Har mottagit Er skrivelse av den 18 december 1998. Publiceringen och
   utgivandet av FNA skyddas av tryckfrihetsförordningen. Varje person
   har därmed rätt att lämna meddelanden och underrättelser i vad ämne
   som helst för offentliggörande genom FNA. Vidare har varje sådan
   meddelare en grundlagsstadgad rätt till anonymitet. FNA har därmed en
   straffsanktionerad skyldighet att skydda varje meddelares anonymitet.
   FNA har för avsikt att fullgöra denna skyldighet.

   I  tryckfrihetsförordningen  stadgas  vidare att myndighet eller
   offentligt organ inte får efterforska vem som lämnat ett meddelande
   som åtnjuter skydd enligt ovan. Detta förbud är också straff-
   sanktionerat. Så vitt går att bedömma i dagsläget har Birgitta
   Fredander och Bengt Fredén uppsåtligen efterforskat identiteten hos
   av tryckfrihetsförordningen skyddad meddelare.

   M.v.h.
   Jan Axelsson

____________________________________________________________________________
annons
   RÄTTSHJÄLPSFONDEN
   Insamling för böter och rättshjälp i det pågående åtalet mot Flashback
   Postgiro: 169 18 25-2   Webbadress: http://www.flashback.se/justice
____________________________________________________________________________
   Vill ert företag annonsera? Skriv till: annons@flashback.se


..... d r o g e r ..........................................................

2.01 BIRGER SCHLAUG OM DROGLIBERALA VÄRDERINGAR

   Psykedeliska bokhandeln skickade en drogliberal t-shirt till miljö-
   partiets språkrör Birger Schlaug. Efteråt kontaktade man Birger och
   frågade honom vad han gillade tröjan:

   > Hej,
   >
   > Vi skulle vilja höra din kommentar på tröjan som
   > vi skickade till dig.
   >
   > Tar du avstånd från de gröna partierna i resten
   > av Europa?

   Birger Schlaug:

   Hej, tack för tröjan. Den får ligga på hyllan för flumgrejer. Ja, jag
   tar avstånd från just dessa synpunkter även om de finns i en del av de
   gröna partierna i Europa. Flower-power-perioden har jag genomgått. Det
   räcker - alltför många av mina vänner dog, körde ihjäl sig eller
   förvandlades till lallande flumnissar.
   Debatten lär väl ta fart även i vårt land - som det nu är tycks
   alltför många (på båda sidor) blunda för hur det ser ut. Ni har en
   point vad gäller alkoholens värnande - men jag tror inte att det är så
   lysande att acceptera ännu fler droger.
   Trevlig helg! Birger

   Ytterligare information om t-shirten:
   http://www.psykedelbok.se/tshirt_sv.html

............................................................................

2.02 LÄKARTIDNINGENS REGISTER

   Läkartidningen har lagt upp en mängd av sina artiklar i ett sökbart
   arkiv på adressen: http://ltarkiv.lakartidningen.se
   Om man söker på exempelvis cannabis, centralstimulantia, metadon o.s.v.
   så finns en del intressanta artiklar som kan läsas i både html-
   och pdf-format.

............................................................................

2.03 FÖRETAG NEKAR TRYCKA KAMPANJMÄRKE MED MARIJUANASYMBOL

   För att skapa en debatt om svensk drogpolitik kom idén om att trycka
   upp ett kampanjmärke. Motivet är samma bild som tidare tryckts på
   tröjor. Alkohol? Nej Tack - med ett marijuanalöv i mitten. Den är
   gjord efter Atomkraft? Nej Tack - märket som gjordes till kärnkrafts-
   omröstningen för ca 20 år sedan.
   Företaget Mera Produktion AB i Sävedalen anlitades, men vägrade sedan
   att trycka dem.

   Följande meddelande skickades:

   -:-

   Till sist undrar jag vad det är för växt som är avbildad. Är det vad
   jag tror att det är så kan du glömma att vi ska göra några knappar åt
   dig.
   mvh
   Erland

   -:-

   Ytterligare information:

   Mera Produktion AB
   Box 2095, 433 02 Sävedalen
   Tel: 031-340 99 99
   Fax: 031-340 99 91
   E-post: infor@mera.se
   Webbadress: http://www.mera.se

   Bilden som de vägrade trycka:
   http://www.psykedelbok.se/tshirt_sv.html

____________________________________________________________________________

   No great advance has ever been made in science, politics, or religion,
   without controversy. - Lyman Beecher (1775-1863).
____________________________________________________________________________


..... i t ..................................................................

3.01 RYSKA MAFFIANS EGEN HEMSIDA

   Är du intresserad av att köpa ett falskt pass, en stulen lyxbil eller
   kanske öppna ett illegalt konto på en utländsk bank?
   Den ryska maffian har sedan en längre tid tillbaka en egen hemsida med
   råd om det mesta som är olagligt. Här får man t.ex. veta hur det går
   till att skaffa narkotika och skjutvapen. Hemsidan har redan haft över
   1,5 miljoner besökare, men förutsätter att du kan läsa och förstå
   ryska.

   Webbadress: http://www.mafia.ru

............................................................................

3.02 SOCIALTJÄNSTENS HEMLIGA PERSONREGISTER SPRIDS VIA INTERNET

   Flera tusen personer fick plötsligt tillgång till socialtjänstens
   hemliga och känsliga personregister. Nu har Lerums kommun anmälts till
   Datainspektionen.
   Anmälaren hävdar också att materialet har funnits tillgängligt på
   Internet, skriver Göteborgs-Posten.
   Lerums skolor har 500 persondatorer och flera tusen elever och lärare
   har tillgång till utbildningsnätet. Datainspektionen fick en anonym
   anmälan från en person på en skola. Anmälaren, som själv läst de
   sekretessbelagda uppgifterna, laddade ner dem och skickade dem till
   myndigheten.
   Filerna innehöll socialtjänstens register över personer i Lerum som
   fått hjälp, bland annat inom äldreomsorgen. Varje person beskrevs med
   förnamn  eller initial, personnummer och flera  mycket känsliga
   uppgifter.
   - Vi ser mycket allvarligt på detta. Man har haft en bristande
   säkerhet när man har låtit så känslig information ligga öppen, säger
   Carl-Henrik Wigren, jurist på Datainspektionen.

   Lord Cyruz

............................................................................

3.03 CRACKERS DÖMDA TILL DÖDEN

   Två kineser, Hao Jinglong och hans bror Hao Jingwen, dömdes nyligen
   till döden för att ha brutit sig in i en bankdator och stulit 260 000
   (ca 250 000 SEK). Hao Jinglong arbetade på en stor bank och skapade i
   smyg hemliga konton dit han och brodern förde över pengar. De blev
   dock upptäckta innan de han göra av med pengarna.

   Factory

............................................................................

3.04 SVENSK BOK OM SWEDISH HACKERS ASSOCIATION

   Den elektroniska publikationen Underground experts United publicerar i
   nummer 46 urdrag från en kommande bok om Swedish Hackers Association.
   Boken meddelas komma ut i vår på bokförlaget Kentaur.

   Avsnitt ur kommande bok:
   http://cgi.algonet.se/htbin/cgiwrap/daba/ftpetext-s?046

   Ytterligare information om boken:
   E-post: kentaur@hem2.passagen.se

............................................................................

3.05 NETPET ERBJUDER PROSTITUERADE EGNA HEMSIDOR

   Netpet heter en Internettjänst som hjälper kvinnor att skapa erotiska
   hemsidor. Inte populärt hos alla, då många av sidorna varit förtäckt
   prostitution. Sandra och Julia är två 18-åringar som öppet säljer sex
   via en hemsida som Netpet har gjort. Sandras & Julias Escortservice
   erbjuder bl.a. en hel natts sex för 12 000 kronor.

   Enligt Erik Korsås vid Kriminologiska institutionen på Stockholms
   universitet har sexhandeln på Internet ökat. Polis och socialtjänst
   har också märkt att Internet blivit populärt bland prostituerade. Men
   polisen saknar resurser för att agera.
   Att sexhandeln via Internet satt fart kan dels bero på den nya lag
   som från 1 januari förbjuder sexköp och försök att köpa sexuella
   tjänster, dels på svenskarnas utbredda Internetmognad.

   Netpet har f.n. gjort ett tiotal erotiska hemsidor.

   Ytterligare information om Netpet:
   Webbadress: http://members.xoom.com/netpet
   E-post: netpet@nettaxi.com

   Sandras & Julias Escortservice:
   Webbadress: http://members.xoom.com/netpet/s&j.html

   Hitta fler hemsidor med prostituerade:
   Webbadress: http://www.altavista.com
   Sökord: Escortservice

............................................................................

3.06 TOBACCO WAREHOUSE

   En 34-årig örebroare som jagats av polisen misstänkt för bedrägerier
   via Internet anmälde sig nyligen till polisen i Örebro.
   Mannen har sedan i juli i fjol varit häktad i sin frånvaro, misstänkt
   för att  vara en av huvudmännen bakom svindelföretaget Tobacco
   Warehouse, skriver Nerikes Allehanda.
   Två andra män är tidigare dömda för sin inblandning i bedrägerierna.
   34-åringen nekar till anklagelserna.
   Tobacco Warehouse har via Internet lockat med cigarretter och sprit
   till halva priset, men leveranserna har uteblivit.

............................................................................

3.07 ÅTALAD FÖR NAMNUPPGIFTER PÅ NÄTET

   Den 22 december åtalades en företagare för att ha namngvit personer på
   en webbsida. Brottet han påstås ha begått är att skapa ett olagligt
   dataregister och att via Internet ha exporterat samma dataregister
   till utlandet.
   Sidorna polisanmäldes av de namngivna personerna själva. På webbsidorna
   påstås de ha lurat den åtalade hans företag ifrån honom under finans-
   krisen i slutet på 80-talet.

   Webbadress http://home1.swipnet.se/~w-17959/skampol.html

   Johan Zandin

............................................................................

3.08 INTERNATIONELLT AVTAL FÖRSVÅRAR KRYPTO-EXPORT

   Sverige har skrivit på en ny version av Wassenaar-överenskommelsen.
   Ett avtal mellan de flesta av världens i-länder som reglerar export
   av vapen och andra saker som är användbara i krig. Syftet är att "the
   bad guys" (t.ex. Irak, Nordkorea, Afganistan m.fl.) inte ska kunna
   komma över sådana produkter.

   Problemet är bara att krypteringsprodukter ingår i listan över
   reglerade  produkter. Detta  innebär att kryptoprogram inte får
   exporteras hur som helst. Program som är tillräckligt lätta att knäcka
   (t.ex. sådana med symmetriska nycklar på högst 56 bitar) regleras
   däremot inte. Det finns också undantag för kryptoteknik som endast kan
   användas  till t.ex. pengatransaktioner, copyrightskydd, digitala
   signaturer eller autentisering.

   Men förutom ovanstående undantag (som är rätt meningslösa för den som
   vill kunna ringa eller e-posta utan att Säpo eller NSA snappar
   upp något) så finns det faktiskt några riktigt användbara:

   * Kryptoprodukter (både hårdvara och mjukvara) som man själv bär med
    sig för sitt personliga bruk omfattas inte av regleringarna.
    (Det lär bli ett knivigt problem för tullen att lista ut vilka som
    är så busiga att de tänker sprida sitt program till andra när de väl
    fört ut det ur landet ...)

   * Mjukvara som får spridas helt fritt (t.ex. PD och shareware) berörs
    inte alls av regleringarna.

   Mer information:

   Listan över vilka sorts produkter som regleras finns under "List of
   Dual-Use Goods ..." på http://www.wassenaar.org/docs/docindex.html.

   Kryptoprodukter behandlas i "Dual-Use List, Category 5, Part 2".
   Undantaget för PD/SW står som punkt 2 i "General Software Note".

   Johan Zandin

............................................................................

3.09 PC-KÖPARE FICK PENGAR TILLBAKA FÖR FÖRINSTALLERAT WINDOWS

   En pc-köpare i Australien lyckades nyligen få tillbaka pengarna för
   ett oönskat Windows-operativsystem som låg förinstallerat på den dator
   han köpt.
   Efter omfattande skriftväxling fick han pengar i retur för den
   oanvända programvaran, som hade raderats för att göra plats för Linux
   direkt när datorn togs i bruk.

   Pc-tillverkaren Toshiba var tvungen att leverera datorn med Windows
   förinstallerat, men pc-köparen vägrade godkänna det bifogade avtalet
   mellan honom själv och Microsoft. Han utnyttjade den klausul som anger
   att programvaran i så fall kan returneras. Toshiba fick av allt att
   döma stå för kostnaden.

   Det är okänt om det lagrum den australiensiske köparen åberopade har
   någon motsvarighet i svensk lagstiftning.

   Hela historien går att läsa på:
   http://www.netcraft.com.au/geoffrey/toshiba.html

   Sedan det hela postades på webbplatsen slashdot.org nyligen har
   historien också lett till en lång rad kommentarer:
   http://slashdot.org/articles/99/01/18/1539214.shtml

   Chrystal

............................................................................

3.10 BUBBEL: NY SVENSK TROJANSK HÄST SOM ÖPPNAR DIN DATOR

   Jonathan James har skapat ett nytt nätverksverktyg som kan användas
   som trojansk häst. Programmet heter Bubbel och ger en fjärranvändare
   (remote user) full kontroll över värddatorn. Det enda man behöver är
   en Telnetklient för att kunna styra datorn.

   Bubbel inkluderar funktioner som t.ex.:

   * Ändra port som Bubbel ska lyssna på.
   * Ändra lösenord (förvalt lösenord är bubbel).
   * Skärmdump (Ta en skärmdump på användarens dator.).
   * Logga alla tangenttryckningar.
   * Exekvera program, ljudfiler, videofiler, ja alla  filer som är
    associerade med något program. Exempelvis recorder.exe för att spela
    in något från mikrofonen eller ändra i datorns routingtabell så den
    går att avlyssna.
   * Skicka tangenttryckningar (ALLA tangenter stöds).
   * Starta om datorn, stäng av datorn, eller logga ut användaren.
   * Skicka en fil till en annan dator.
   * Ladda hem en fil från nätet till hårddisken.
   * Skriva ut en fil till den lokala skrivaren.

   Jonathan James har även utvecklat en patch som skyddar användaren och
   letar efter Bubbel på hårddisken.

   Programmet Bubbel (och tillhörande patch) finns att hämta på:
   http://www.security.nu (IP-adress 195.67.49.240).

____________________________________________________________________________

   Without free speech no search for truth is possible ... no discovery
   of truth is useful. - Charles Bradlaugh (1833-1891).
____________________________________________________________________________


..... p o l i t i k ........................................................

4.01 VAR FEMTE TYSK JUDEFIENTLIG

   En av fem tyskar är antisemit, att döma av en undersökning som publi-
   cerades i december. Enkäten omfattar 2 005 personer. 21 procent
   svarade ja på frågan: Har judar för mycket inflytande?, medan 18
   procent anser att judar inte passar in bland tyskarna. En viss
   skillnad i åsikt mellan unga och gamla finns: de äldre är något mer
   negativa. Ingen skiljelinje mellan västra och östra Tyskland finns
   dock.

   Lord Cyruz

............................................................................

4.02 NATIONELL INFORMATION

   Folktribunen och Alternativ Media har startat ett gemensamt nyhets-
   brev som heter Nationell Information. Debutnumret kom 8 januari och
   planeras komma ut med minst ett nummer i månaden. Enstaka nyhets-
   kommentarer kommer att skickas ut oftare när det anses nödvändigt. Att
   prenumerera  är helt gratis. Registrering och avregistrering av
   prenumeration sköter du på: http://www.folktribunen.com/natinform.

   Frågor, synpunkter och nyhetsbidrag skickar du till:
   natinform@folktribunen.com.

............................................................................

4.03 AFA FYLLER FEM ÅR

   Antifascistisk Aktion fyllde hösten 1998 fem år som landsomfattande
   nätverk för antifascistiska aktionsgrupper. Under de fem åren har AFA
   expanderat som nätverk, en del grupper fallit ifrån medan ännu fler
   kommit till. Nätverkets syfte är att förbättra kontakten och samordna
   arbetet mellan lokala militanta antifascistiska aktionsgrupper. Som en
   gemensam minimiplattform så arbetar AFA mot rasism, sexism, kapitalism
   och homofobi. Vill du gå med i AFA?
   Det kan du göra på två sätt. Finns det en lokalgrupp där du bor, så
   kontakta dem. Finns det ingen lokalgrupp i din stad eller förort,
   samla ihop ett gäng polare och bilda en egen grupp. Skriv och berätta
   om din grupp till AFA Stockholm eller närmaste lokalgrupp, så skickar
   de ett "Tips och Trix"-häfte som tar upp förslag på hur man kan
   organisera sig och vad man kan jobba med som antifascistisk grupp.
   För att bli invald i AFA-nätverket som ny grupp så måste man har
   träffat någon representant från någon grupp inom nätverket.

   Offentliga AFA-grupper finns i dag på följande orter:

   o AFA Borås, post via Göteborg.
    E-post: afa-brz@usa.net

   o AFA Dalarna, post via Stockholm.
    E-post: afadalarna@hotmail.com

   o AFA Gävle, Box 4052, 800 04 Gävle.
    E-post: afa_gavle@hotmail.com

   o AFA Göteborg, Box 881 Kustroddaregatan, 414 51 Göteborg.
    E-post: afa_goteborg@hotmail.com

   o AFA Halmstad, Box 399, 391 09 Halmstad.
    E-post: afa_halmstad@hotmail.com
    Webbadress: http://www.geocities.com/CapitolHill/3695

   o AFA Haninge, post via Stockholm.

   o AFA Helsingborg, post via AFA Malmö.
    E-post: afa_hbg@hotmail.com

   o AFA Jönköping, Svavelsticksgränd 31, 551 13 Jönköping.
    E-post: afa_vetterbygd@hotmail.com

   o AFA Kalmar, Box 229, 391 22 Kalmar.
    E-post: afakalmar@usa.net
    Webbadress: http://members.tripod.com/~AFA_KALMAR

   o AFA Karlskrona, Box 18, 371 21 Karlskrona.

   o AFA Laholm, post via AFA Halmstad.
    E-post: afa_laholm@hotmail.com
    Webbadress: http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/2713

   o AFA Linköping, post via Stockholm.

   o AFA Lund, post via Malmö. E-post: afa_lund@hotmail.com
    Webbadress: http://www.antifa.com/afa_lund

   o AFA Luleå, Box 11078, 976 27 Luleå.

   o AFA Malmö, Box 17597, 200 10 Malmö.
    E-post: malmoafa@hotmail.com

   o AFA Norrköping, post via Stockholm.

   o AFA Nässjö, Box 252, 571 23 Nässjö.
    E-post: afa.nassjo@mailcity.com
    Webbadress: http://members.xoom.com/hata_svinen

   o AFA Skaraborg, post via Jönköping.
    E-post: afaskbg@hotmail.com

   o AFA Stockholm, Box 38196, 100 64 Stockholm.
    E-post: afastockholm@hotmail.com
    Webbadress: http://hem2.passagen.se/afa

   o AFA Uppsala, post via Stockholm.

   o AFA Åtvidaberg, post via Stockholm.

   o AFA Östersund, Box 7070, 831 07 Östersund.
    E-post: afaostersund@hotmail.com

............................................................................

4.04 DET DEMOKRATISKA FÖRTRYCKET NÅR NYA HÖJDER

   Aaah! En ny dag i den härliga demokratin Sverige! Sammanlagt två
   månaders fängelse och drygt 16 000 kronor i rättegångskostnader,
   böter, brottsofferfond och så vidare. Det sistnämnda är, inom parentes
   sagt, en smula underhållande. De 600 kr som jag och Karolina ålagts
   att betala till "brottsofferfonden", vart skall de gå? B´nai B´rith?
   Simon Wiesenthalcentret? All världens afrikaner kanske kan få dela på
   dem för det oerhörda lidande jag måste ha åsamkat dem genom mitt
   påstående att de inte skapat någon civilisation värd namnet? Hoppsan,
   där slank det ur mig igen - HETS MOT FOLKGRUPP! RING POLISEN NÅGON!

   Vad var det jag dömdes för egentligen? Tja, om vi tar en titt på
   domen så har vi först en hel hög med uttalanden som enligt åklagaren
   sammanfattar min "uppfattning att någon förintelse av judar och andra
   folkgrupper ej ägt rum under andra världskriget utan att det idag är
   en organiserad sionism eller judendom som lyckats vidmakthålla denna
   historieuppfattning och att den högt stående vita rasens existens är
   hotad av  rasblandning och invandring." Jag tänker inte dra upp
   citaten, utan bara konstatera vad som är felaktigt i åklagarens
   beskrivning.

   För det första har jag aldrig hävdat att "någon förintelse" inte ägt
   rum, utan att Förintelsen (stort F) inte ägt rum. Om någon skulle
   vara intresserad av skillnaden bör denne kolla upp följande adresser:

   http://www.codoh.com
   http://www.air-photo.com
   http://www.webcom.com/~ezundel.

   Att det är "en organiserad sionism  eller judendom som lyckats
   vidmakthålla denna  historieuppfattning"  stämmer  ju - snyggt,
   åklagarn! Jag dömdes dock inte för missaktning mot den organiserade
   judenheten, utan befanns i stället skyldig till "ett klart uttryck för
   missaktning av den judiska folkgruppen". Undrar om Bezalel Chaim på
   Revisionist Press i Brooklyn skulle hålla med? Eller Joseph Ginsburg,
   som vägrades begravning på en judisk kyrkogård p.g.a. sina böcker där
   han  bestritt  att  någon "Förintelse" skulle ha ägt rum? OK,
   revisionistiska judar hör definitivt till undantagen men att rätten
   inte fattar skillnaden mellan "den organiserade judenheten" och "den
   judiska  folkgruppen" är ju  bra larvigt. (Fast vad skall man
   egentligen vänta sig  när en av nämndemännen faktiskt sover under
   rättegången? Nej, jag skämtar inte!)

   En annan sak är att rätten formulerade sina dumheter t.o.m. värre än
   åklagaren; enligt  dem skulle jag ha "beskyllt den organiserade
   ´sionismen´  eller ´judendomen´ för att ha skapat den lögn som
   Förintelsen enligt honom är".

   För det första har ju "den organiserade sionismen eller judendomen"
   senare hastigt och lustigt förvandlats till "den judiska folkgruppen"
   i själva domen. För det andra påstod jag inte att dessa *skapat*
   myten (till skillnad  från att uprätthålla den i dag); det var de
   allierades propagandaministerier som  hittade på gasningshistorien,
   vilket också var vad jag ledde i bevis vid föredraget.

   Om vi fortsätter i åklagare Björn Ericssons gärningsbeskrivning så
   finner vi fyra citat som enligt åklagaren bevisar att jag "hävdade ...
   att korruptionen i samhället blir värre och värre genom som det måste
   förstås, den  vita  rasens tillbakagång". Detta är kvalificerat
   nonsens, om nu inte  åklagaren menade den vita rasens *moraliska*
   tillbakagång, vilket i så  fall knappast skulle vara något skäl att
   döma mig för "missaktning" mot någon annan folkgrupp än just den vita
   europeiska dito.

   I det sista stycket anser åklagaren  att jag under frågestunden
   uttryckt  "missaktning"  genom  följande  citat, utan  vidare
   förklaringar:

   "Dessutom om vi hade exklusiva områden åt oss själva, ja då kanske
   det  skulle funka ändå. Men som det är nu så har vi en massiv
   invandring av färgade till nästan alla, fel; alla vita länder. Det
   finns inte ett enda exklusivt vitt land."

   "Vi ser till att upprätta exklusiva  vita hemländer. Genom att
   repatriera färgade till sina hemländer. Det kommer inte att bli någon
   trevlig affär. Den här situationen borde aldrig ha uppstått helt
   enkelt."

   "Jämför vi oss med afrikaner så har dessa aldrig lyckats skapa någon
   civilisation över huvud taget."

   "Om du har ett kriterium på att det är viktigt att du är duktig på
   löpning, hoppning, basket och fotboll osv, då är den svarta rasen
   överlägsen, men är kriteriet att bygga en civilisation så är den vita
   rasen överlägsen."

   "Nu förväntas vi släppa in alla impulser omedelbart. Herregud, gå
   till Rinkeby och titta. Det dröjer inte särskilt länge innan hela
   Sverige ser ut så där."

   OK, slut på genomgången av rättegångsprotokollen. Jag blev dömd för
   alltihop, utan undantag.

   Om vi nu reflekterar över detta påstående som ett exempel: "Jämför vi
   oss med afrikaner har dessa aldrig lyckats skapa någon civilisation
   över huvud taget". Detta är alltså att betrakta som "missaktning"
   mot folkgrupp enligt svensk lag, straffbart med upp till två års
   fängelse. Mitt försvar i hovrätten var på ett ungefär att vad som
   utgör en civilisation väl ändå måste betraktas som en bedömnings-
   fråga, och att sådana saker som uppfinningen hjulet samt någon form
   av skriftspråk enligt min personliga uppfattning ingår i begreppet.

   Faktum är att jag någon gång  sett en sammanställning som en
   antropolog gjort (innan sådana saker blev förbjudna) av ett antal
   punkter varav de allra flesta måste vara uppfyllda innan vi börjar
   tala om "civilisation".
   Detta var alltså ett försök till en klar definition av ordet - och
   där kvalade inte ens inka- maya- och aztekindianerna in p.g.a.
   frånvaron av skriftspråk samt deras ovanor att offra spädbarn och ägna
   sig åt rituell kannibalism. Högkulturer, ja; civilisationer, nej. Och
   i Afrika söder om Sahara har det garanterat inte funnits något som
   ens kom i närheten av dessa högkulturer, som ju obestridligen hade
   vissa smått fantastiska framgångar inom t.ex. arkitektur, jordbruk
   och astronomi.

   Nog om detta - jag har inga planer  på att försöka övertyga er på
   denna punkt. ("Säg efter mig: ´Afrikaner har  aldrig skapat någon
   civilisation´".) Vad jag är ute efter är att påtala den fullständigt
   vansinniga situation som uppkommit i vårt land vad yttrandefriheten
   beträffar, med utgångspunkt i vanligt sunt förnuft.

   Det ovan citerade uttalandet ansågs, vid sidan av "våra kvinnor blir
   våldtagna av  kulturberikare från  andra raser", vara det mest
   "graverande" i hela åtalet. Både  ni och jag vet, att bokstavligt
   talat hundratals uttalanden som är värre än detta fälls varenda dag i
   byggjobbarnas kafferum ute i landet. Det är naturligtvis svårt att
   förutsäga var utvecklingen av förtrycket leder, men det skulle inte
   förvåna mig om dessa är ett framtida mål för förbudsivrarna. Min
   fästmö (jupp, vi är förlovade nu) hörde händelsevis på radion hur
   fem-i-tolv-rörelsens  grundare och  högsta  höns  predikade för
   "nolltolerans" på arbetsplatserna; om någon så  mycket som tittar
   snett på en person med annan hudfärg, sade han, så skall vi (vilka
   "vi"?) reagera! Wow. Det börjar likna... tja, 1984, liksom. Ett
   intryck som  förstärks av åtalet mot Matti Sundquist, en annan
   Nordlandmedarbetare  som  påstås ha lagt ut delar av föredraget på
   Internet, samt JK:s förundersökning för att spåra spridaren av en
   videoinspelning av föredraget. Jävvlarimej vad  mina ord måste vara
   farliga!

   Vad skall allt detta tjäna till? Jag menar, om vi skippar alla
   konspirationsteorier  för  ett  ögonblick  och låtsas  att  den
   organiserade judenheten/sionismen inte har några intressen att bevaka
   i sammanhanget, vad uppnår man då med detta? Allt man kommer att
   åstadkomma är att slutligen tvinga oss till våld; det kommer helt
   enkelt att vara den enda utvägen för oss. Ja ja, jag vet, vi är
   nazister och älskar våld i vilket fall som helst o.s.v. Visst. Jag är
   en skötsam ung  man, tidigare ostraffad, snäll mot barn och med
   fästmö, katt, egen bostad (om vi nu har råd att behålla den efter
   dessa milt uttryckt betungande påfrestningar på vår ekonomi - sexton-
   tusen kanske är fickpengar för juristerna, men knappast för oss
   vanliga dödliga) och så vidare. Jag är en allmänt hygglig kille som
   de flesta lär sig att tycka om ganska snabbt om de inte sett mig
   uthängd som ond nazist i medierna. Jag föredrar debatter framför
   naket våld.

   Jag försöker inte låta gullig. Jag försöker påpeka det faktum att när
   man plötsligt upptäcker att man inte får säga sanningen i en öppen
   debatt, har man all rätt i världen att använda våld i stället. Den som
   har en starkt utvecklad frihetskänsla kan inte längre känna några
   moraliska förpliktelser att följa lagarna i denna ruttna multi-
   kultidiktatur. Och om någon skjutit den förb-e åklagaren, eller någon
   av jurymedlemmarna eller domaren sedan de fällande domarna stod
   klara, så hade jag ju inte precis fått svårt att sova på nätterna.

   Vad jag inte begriper är varför folk tillåter att detta fortgår. Jag
   menar, våra historieböcker fullkomligen  svämmar över av en massa
   historier om förtryck och om de människor som kämpat emot det. Alla
   fördömer detta förtryck. (Det är ju lätt och lustigt - och riskfritt
   - att fördöma förtryck som ägde rum för länge sedan!) Jag har haft
   hemskt underhållande debatter om censur i det förflutna på mina
   komvuxkurser. Men det förtryck som äger rum I DAG, precis just NU, och
   som de följaktligen kan och borde göra någonting åt - ja, om de
   alls känner till det, så är det "en annan sak". Att förtrycka
   "antidemokrater" är helt OK. "Demokratin måste få försvara sig" heter
   det ju.

   FATTAR ni verkligen inte, alla ni skuggboxare därute som försvarar
   "demokratin" mot imaginära fiender? TROR ni verkligen att någon enda
   regim i världshistorien har förtryckt "meningsmotståndare"? Kan ni
   verkligen ha undgått att lägga märke till att vad man förtrycker är
   "förledare av ungdom", "hädare", "statsfiender" och "gudsförnekare"
   - och nu "Förintelseförnekare", "antidemokrater" och "hatare".

   Det har ALLTID varit de kontroversiella, "stötande" åsikterna som har
   utsatts för repression, genom  alla tider. Åsikter som inte är
   kontroversiella och väcker upprörda känslor BEHÖVER ingen yttrande-
   frihet - ingen vill ju undertrycka  dem! Inte ens under den hårdaste
   av diktaturer behövs det något skydd för åsikter som ingen blir
   förbannad på.

   I dag finns det inget skydd för just sådana åsikter, och alltså är
   yttrandefriheten en illusion. Quod erat demonstrandum, genom domen
   mot mig och Karolina.

   Ett fritt samhälle, vilket de flesta (felaktigt) anser utgöra ett
   sine qua non för en demokrati, måste aktivt värna om oliktänkares
   rätt att säga vad de tycker. Troll spricker i ljuset, har vissa sagt
   om mig och andra rasmedvetna aktivister som ett argument för att vi
   borde få komma fram fritt, utan risk för åtal. Jag håller med - låt
   oss släppa debatten fri så får vi se vilka trollen verkligen är!

   Jag kanske borde nämna att "de" inte kommer att släppa debatten fri.
   De vet vilka trollen är.

   Dan Berner

............................................................................

4.05 AVRÄTTNINGAR I SVERIGE

   År 1910 avskaffades dödsstraffet i Sverige. Men fram till början av
   1800-talet hade döden varit en relativt vanlig bestraffning för grövre
   brott.

   Tabellen nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-
   1910. Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott
   och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Stockholm
   1985 (SCB).

   1761-1790    263
   1771-1780    141
   1781-1790    62
   1791-1800    60
   1801-1810    70
   1811-1820    96
   1821-1830    110
   1831-1840    135
   1841-1850    57
   1851-1860    69
   1861-1870    12
   1871-1880     4
   1881-1890     3
   1891-1900     4
   1901-1910     1

   [Rötter]

   Erik H.

............................................................................

4.06 OLAGLIGT ATT BÄRA T-TRÖJA MED LE PEN

   En fransman som burit en t-tröja med en bild av Front Nationals parti-
   ledare Jean-Marie Le Pen med tre kulor genom huvudet dömdes nyligen av
   en domstol i Paris till en månads fängelse villkorligt. Domstolen fann
   honom skyldig till en provokation som kunde ha lett till personvåld.

   Ytterligare information om Front National:
   Webbadress: http://www.front-nat.fr

............................................................................

4.07 ÅSIKTSREGISTRERING PÅ INTEGRATIONSDEPARTEMENTET?

   Redaktören Kurdo Baksi, med många kontakter på dåvarande Integrations-
   departementet, varnade för två år sedan Alexandra Pascalidou, Michael
   Alonzo, Juan Fonseca och Maurico Rojas för att de var åsikts-
   registrerade på departementet.
   Sammanlagt  ett  20-tal  debattörer  som kritiserade regeringens
   invandrarpolitik påstods finnas på en hemlig lista. Listans syfte
   skulle vara att så småningom manövrera bort personerna från den
   offentliga debatten  och  på  så  sätt  tysta deras kritik av
   invandrarpolitiken.

   Kurdo Baksi hävdade också att departementet kontaktat Eko-redaktionen
   och  bett dem kartlägga de registrerade personerna. Förutom de
   personliga varningarna skrev Baksi inlägg om saken i DN debatt och
   berättade  om  saken  i  TV och radio. Departementet förnekade
   naturligtvis alltihop och debatten dog ut.

   Ett år efter den första varningen sparkades Alexandra Pascalidou från
   sitt jobb som programledare i Mosaic, utan förklaring. Sedan dess har
   Michael Alonzo slutat på departementet, Juan Fonseca har blivit av med
   sin riksdagsplats och Mauricio Rojas har förlorat alla sina anslag för
   integrationsforskning. Ingen av personerna på listan anlitas längre av
   integrationsdepartementet eller bjuds in till deras aktiviteter.
   Utom Baksi själv, trots att han påstod sig stå med på listan själv.

   Men när Alonzo och Fonseca nyligen tog upp saken i en debattartikel
   tar Baksi helt plötsligt tillbaka sina tidigare påståenden. Han påstår
   nu att han aldrig har sagt något om en lista. Trots det att hans
   tidigare uttalanden finns kvar i artiklar och på bandinspelningar.

   [Källa: Alexandra Pascalidous krönika i Göteborgs-Posten, 2 januari]

   Johan Zandin

............................................................................

4.08 RÖDA STJÄRNOR INTE VÄLKOMNA I MALMÖ KOMMUN?

   I november väckte ledamoten Daniel Sestrajcic (v) uppmärksamhet i
   Malmö kommunfullmäktige. Anledningen var att han hade en t-shirt med
   en röd stjärna på. Flera ledamöter undrade hur han kunde med att bära
   en symbol som burits av bl.a. den sovjetiska och kinesiska armén.
   Fullmäktigeordföranden Kjell-Arne Landgren (s) instämde i kritiken och
   "gav  Sestrajic en tillsägelse inför hela församlingen" skriver
   Göteborgs-Postens ledarsida 30 november.

   Johan Zandin

............................................................................

4.09 DE GRANSVARTA DAGARNA 1999

   Den 29-31 januari hålls Finlands största årliga ekoanarkistmöte, de
   grönsvarta dagarna i Tammerfors (Tampere).

   Fredag

   17.00 Demonstration  mot  McDonalds - mötet öppnas, gratis mat,
      diskussion. Möte på centertorget.
   20.00 Konsert

   Lördag

   10.00-15.00: Grupper,  anarkistisk  praktik  i  Finland i dag,
          motorvägkamp, hur man kan stödja EVR (DBF).
   11.00 Aktion mot pälsindustrin.
   12.00 Food not Bombs!
   13.00 Bilfri innerstad-aktion.
   15.00 Paneldiskussion om autonomi och självförsörjande ekonomi.
   19.00 "Musikupplevelser och levande djur"

   Söndag
   10.00-15.00 Smågrupper: Djurrätt - en ny utmaning, direkt demokrati.
   12.00 Demonstration mot Shell
   14.00 Finns det någon rätt? Paneldiskussion om djurrättsaktivister i
      polisstaten.

   Inbokade grupper som ska spela är bl.a. Siionin kevät, SHED, 126 days,
   Selkkaus, Endstand, Juggling Jugulars, Sharpeville.

   Billig mat och gratis inkvartering.

   Ytterligare information

   Svartgröna dagarna
   c/o SAL
   PL 223, 33201 Tampere
   Finland
   E-post: mustavihreat@hotmail.com

............................................................................

4.10 HÖGSTA DOMSTOLEN FÖRBJUDER UTGIVNING AV MEIN KAMPF

   Högsta domstolen vet inte vem som äger upphovsrätten till Mein Kampf
   här i Sverige. Trots detta påstår de att förläggaren Karl-Erik
   Hägglund inte har rätt att ge ut boken i Sverige. Han döms därför till
   villkorlig dom för brott mot upphovsrättslagen.
   Men hovrättens beslut om att beslagta och förstöra osålda exemplar
   upphävdes av HD. Beslutet om vite på en miljon kronor om han
   fortsätter med utgivningen upphävs också.

   Mer information:
   http://www.algonet.se/%7Eandersa/ad/copyreich

   Johan Zandin


............................................................................

4.11 PLOGBILLAR TAR AVSTÅND FRÅN SABOTAGE OCH VÅLD

   Tv-programmet Reportrarna som nyligen sändes i TV 2 innehöll en hel
   del  felaktigheter  om  plogbillsrörelsen. Föreningen Svärd till
   Plogbillar gör därför här en dementi och ett klargörande:

   -:-

   I plogbillsrörelsen använder vi oss inte av sabotage eftersom det är
   ett försök att i hemlighet överföra sin privatmoral på andra. Vi tar
   också avstånd från våldsamma och hemliga aktioner och förespråkar
   i stället dialog och ickevåld. Syftet med civil olydnad är att nå
   överenskommelser med berörda parter. Ingen sitter inne med sanningen
   utan dialog är nödvändigt för att komma fram till rättfärdiga och
   demokratiska beslut. Därför agerar vi alltid öppet och hotar eller
   skadar aldrig människor.

   -:-

   Ytterligare information:

   Svärd till Plogbillar
   Blomstigen 10, 424 37 Angered
   Tel/fax: 031-330 62 42
   Webbadress: http://www.plowshares.se

............................................................................

4.12 SÄPOS SVARTA LISTA

   Den svenska säkerhetspolisens personalkontroll under åren 1969-1973
   stred i vissa delar mot svensk lag. Det ansåg Registernämnden som fick
   i uppdrag av regeringen att utreda Säpos personalkontroll under de
   senaste 30 åren efter fallet med snickaren Torsten Leander som nekades
   arbete på grund av sitt politiska engagemang.

   Regeringen har föreslagit att sekretesslagen skall ändras så att det
   blir lättare att få veta om man finns i Säpos register. Målet är att
   förändringen ska genomföras från 1 april.
   Det går bara att få ut uppgifter om sig själv. Alltså inte om andra.
   När lagändringen är genomförd och du vill veta om du är registrerad
   skriver du till:

   Säkerhetspolisen, Box 8304, 104 20 Stockholm

   De här organisationerna kollade Säpo särskilt:

   Vänsterorganisationer:

   o Anarkistfederationen i Sverige
   o Anarkisterna i Stockholm
   o Bolsjevikgruppen
   o De förenade FNL-grupperna om de fungerar som rekryteringsbas för
    KPML
   o 4:e internationalen
   o Fria fackföreningsfolket
   o Förbundet Kommunist
   o Kommittén för lika lön
   o Kommunistiska arbetsgruppen
   o Kommunistiska arbetareförbundet
   o Kommunistiska förbundet
   o Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna (KFML och KFML(r))
   o Kommunistiska partiet i Sverige
   o Marxistiska arbetsgruppen i Hägersten
   o Marxist-Leninistiska kampförbundet
   o PAX-VCO i Lund
   o Revolutionära marxisters förbund
   o Röd ungdom
   o Socialistiska partiet
   o Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS)
   o Svenska anarkistförbundet
   o Svenska clartéförbundet
   o Sveriges kommunistiska parti (SKP)
   o Sveriges kommunistiska ungdomsförbund marxist-leninisterna
   o Sveriges kommunistiska studentförbund marxist-leninisterna
    (SKS(m-l))
   o Ungsocialisterna

   Högerorganisationer

   o Demokratisk allians
   o Frisinnade unionspartiet/Nordisk ungdom
   o Nordiska rikspartiet
   o Nysvenska rörelsen
   o Sveriges nationella förbund
   o Sverigepartiet

   Värnpliktsvägrarorganisationer

   o Motståndsgruppen

............................................................................

4.13 EAK UTMANAR SVASTIKA

   Det nationalsocialistiska vitmakt-bandet Svastika spelade för ett tag
   sedan en cover på en av EAK:s låtar. EAK som är vänsterns svar på s.k.
   "vitmaktmusik" har nu utmanat Svastika. På EAK:s officiella webbsida
   kan man läsa:

   "Vi har fått kännedom om att nazibandet Svastika spelat en av våra
   låtar live och planerat att spela in den på cd. Vi har därför ett
   förslag till Svastika.
   Om ni nu är imponerade av EAK:s musik så låt EAK spela på en av era
   s.k. vitmaktkonserter så er publik får möjligheten att avnjuta
   orginalet."

   Ytterligare information:

   EAK
   Webbadress: http://www.nuardetnog.se

   Svastika:
   Webbadress: http://www.nordland.net/svastika

   Rage

____________________________________________________________________________

                     One religion is as true as another
                               - Robert Burton
____________________________________________________________________________


..... r e s o r & ä v e n t y r ..........................................

5.01 VECKOSLUT I RYMDEN

   "Drömmen om att vanliga människor en dag ska kunna åka ut i rymden ser
   nu äntligen ut att gå i uppfyllelse", skriver Nasa i en färsk rapport.
   Än så länge handlar det inte om hotell på månen och badsemestrar på
   Mars. Det researrangörer  som Zegrahm Space  Voyagers och Space
   Adventures kommer att erbjuda är flygningar ut i en låg omloppsbana
   tio mil över havet, så kallade Sub Orbital-flights.
   Zegrahm Space Voyagers planerar att göra sin första rymdflygning
   första december år 2001. Space Adventures förväntas komma igång under
   2002. Priserna på rymdresorna kommer att ligga mellan 670 000 och 850
   000 kronor, men beräknas sjunka inom fem år.

   För ytterligare förfrågningar och bokningar:
   Wildwings, International House, Bank Road, Kingswood, Bristol, BS15
   2LX, England.
   Tel: +44 177 984 80 40
   Fax: +44 177 961 02 00

   [Vagabond]

............................................................................

5.02 BUSSRESOR TILL BAGDAD

   För den som är nyfiken på att åka till Iraks huvudstad Bagdad är det
   fortfarande möjligt via en Jordanienbaserad resebyrå.
   ´Iraq´s Atlas Travel and Tourism´ i Amman ordnar tolvdagarsturer till
   Irak för 1 000 dollar (ca 8 000 kr). Restiden är 15 timmar och bör
   helst göras under dagtid, då busskonvojerna till Bagdad går genom
   relativt osäkra områden.
   Iraks internationella flygplats, Saddam International, som är belägen
   18 km söder om Bagdad är numera helt stängd p.g.a. FN:s flygblockad
   mot Irak.

   Iraqi Airways (IA), Kiss Sundas al-Junabi, Baghdad, Iraq.
   Tel: 551 88 88 Telex: 212297

............................................................................

5.03 RITUELL KANNIBALISM PÅ PAPUA NYA GUINEA

   Researrangören Journeys International erbjuder möjligheten att bo ett
   par veckor tillsammans med de lokala stammarna i Papua Nya Guinea. En
   av de få platser i världen  där rituell kannibalism fortfarande
   existerar. Resorna kostar 2 295 dollar (ca 18 500 kr) och arrangeras
   tre gånger per år.

   För ytterligare förfrågningar och bokningar:
   Tel: 001-800-255 8735 eller 001-313 665 4407

............................................................................

5.04 SVARTA LISTAN ÖVER TVIVELAKTIGA RESEARRANGÖRER

   Tidningen Råd & Rön svartlistar företag som vägrat följa ett beslut i
   Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det kan till exempel vara en
   affär, en resebyrå, en bilverkstad eller en kemtvätt som inte gjort
   rätt för sig gentemot en kund.

   ARN är en myndighet som hjälper till att lösa tvister mellan
   konsumenter och näringsidkare utan att konsumenten behöver gå till
   domstol. Varje år avgörs omkring 4 000 ärenden. Eftersom nämnden är
   opartisk följs de icke tvingande beslut som fattas av de flesta
   företag.

   Nedan följer svarta listan över tvivelaktiga researrangörer.

   Antal avgjorda ärenden under första halvåret 1998: 425.
   Antal ärenden där konsumenten fick bifall, helt eller delvis: 195.
   Följande 20 företag följde inte ARN:s beslut:

   Aeroflot, Köpenhamn
   Amazonas Travel, Stockholm
   Bosniens-Herzegovinas kultur och informationscenter, Göteborg
   Egypt Tours, Stockholm
   Feriehus Europa, Oslo
   Froggy Tours Froggy Bus AB, Djurhamn
   Grand Hotel Bygeln, Sälen
   Gulf Air, Köpenhamn
   Jat, Stockholm
   Maldivernas Info.byrå, Uppsala
   Stiftelsen Humlegården, Sigtuna.*
   Travel Team, Spånga

   Upphört eller i konkurs

   Adriatic Tours, Säter
   AP Au Pair, Klippan
   Helios Marine HB, Göteborg
   Jalil Kanani, Göteborg
   Miditrans, Malmö
   Reso Company, Uppsala
   Tarom, Stockholm

   * Företaget har bett regeringen upphäva ARN:s beslut och avsatt
    pengarna till anmälaren på bank i väntan på svar.

   Ytterligare information:
   Råd & Rön, 118 87 Stockholm
   Tel: 08-429 05 00
   Fax: 08-429 07 00
   E-post:rr@kov.se
   Webbadress: http://www.rr.kov.se

____________________________________________________________________________

   A right is not what someones gives you, it´s what no one can take from
   you. - Ramsey Clark.
____________________________________________________________________________


..... s u b k u l t u r ....................................................

6.01 GÖR DIN EGEN DEPECHE MODE-BOOTLEG

   Den 12 december var Depeche Mode med i det årliga radioprogrammet
   "Acoustic Christmas" på KROQ 106.7 FM Los Angeles. De spelade flera
   osläppta versioner, bl.a. tre helt nya akustiska samt en låt med en
   gästsångare (från Smashing Pumpkins). Hela konserten finns att tanka
   hem från: http://o2.cryptic.org/~grendel/kroq.html.
   Om man lägger alla spåren i ordning är det bara att bränna sin egen
   bootleg eftersom alla spår hänger ihop!

   Wilder

............................................................................

6.02 GRAFFITI

   Det började i New York och Philadelphia i slutet på 60-talet. Ungdomar
   utrustade med spritpennor skrev sina smeknamn på väggar, bussar och
   tunnelbanevagnar. När deras signaturer uppmärksammades blev de anonyma
   kändisar. Det gällde att utmärka sig och synas på så många ställen som
   möjligt. I New York blev därför tunnelbanevagnarna snabbt favorit-
   stället att placera sin signatur på.

   Också målningsmetoderna ändrades. Man började använda sprayfärg och
   experimentera med storlek, stil och färg.
   Mot mitten av sjuttiotalet hade signaturerna utvecklats till stora
   färggranna målningar. Motiven bestod av tjocka bokstäver med konturer,
   tredimensionella effekter, skuggor, högdagrar och designade färg-
   läggningar, ofta omgivna av figurer hämtade från serietidningar och
   massmedier.

   I mitten av sjuttiotalet grundades också antivåldsrörelsen Zulu Nation
   av före detta gängledaren Africa Bam-bambaata. Han sammanförde rap-
   musik, breakdance och graffiti till den subkultur som senare kom att
   kallas hiphop. Tanken var att ungdomsgängen i New York skulle lösa
   sina konflikter genom att tävla om vilka som hade de skickligaste
   musikerna, dansarna och målarna.

   Graffiti: ett gammalt italienskt ord för ristning eller skrift på
   vägg.

   Graffitin kom till Europa under tidigt åttiotal - som en del av
   hiphopkulturen. Den spreds främst med filmer som Style Wars, Beat
   Street och boken Subway Art.
   Formspråket var då i stora drag redan utvecklat. Det som tog femton år
   i USA kunde man hämta in på ett par tre år i Europa. I dag hittar vi
   graffitin överallt i samhället.

   I Bronx, New York, levde i mitten av 70-talet "Taki 183". Han jobbade
   som springpojke och åkte därför kors och tvärs i New York varje dag.
   Han började skriva "Taki 183" på alla de platser han besökte. Det var
   inte hans riktiga namn han använde, nej "Taki 183" var bara hans tag.
   Han hade valt siffran 183 eftersom han bodde på 183:e gatan. Snart
   stod hans tag över hela staden. När folk förstod att det var en enda
   person som skrivit allting fick Taki jättemycket uppmärksamhet.
   Tidningarna skrev om honom och Taki blev lite av en kändis. Detta
   inspirerade tusentals ungdomar i New York.
   Alla valde sin egen tag. Någon kom på att om man använde sprayburkar
   I stället för spritpennor så kunde man skriva på alla ytor. Alla
   följde efter detta exempel. Sedan kom någon annan på att om man skrev
   sin tag på tunnelbanan så åkte ens namn fram och tillbaka genom hela
   staden samtidigt som massor av människor såg vad man skrivit. Efter
   ett tag utvecklades tagsen till graffitimålningar.

   Till Sverige kom graffitin i början av 80-talet. Den 17 augusti 1984
   hade hiphopfilmen "Beat street" premiär i Sverige. Strax efter visade
   SVT "Stylewars", en dokumentär av Henry Chalfant och Tony Silver om
   hiphopkulturen  i New York. Detta ledde till att många  svenska
   ungdomar började måla. En av de första graffitimålarna i Sverige var
   Disey, en konstintresserad 17-åring från Trångsund.

   Det finns några s.k. hall of fames kvar i Stockholm. Ett hall of fame
   är ett ställe där det lämpar sig särskilt bra att måla graffiti. Det
   brukar bero på att det finns mycket betong och att det ligger avsides
   från tätbebyggelse, så att det inte stör någon eller förstör för
   någon. Hall of fames brukar ligga under stora broar, på vattentorn
   eller på utsidan av ett industriområde.
   Här kan graffitimålarna ta det lugnt och jobba länge med sina verk,
   detta resulterar självklart i att målningarna på dessa ställen blir
   väldigt snygga.
   För några år sedan var det tillåtet enligt svensk lag att måla på
   vissa av dessa ställen.

   I början var det viktigast att göra så stora och snygga målningar som
   möjligt, bokstäverna var oftast hårda och kantiga. På den tiden hade
   man inte samma problem med poliser, väktare, taggtrådsstaket och
   bevakningskameror. Det var lättare att få tid att arbeta med sitt
   verk. Målningarna som gjordes på den tiden brukar kallas för "Old
   school". På senare år har bevakningen blivit bättre. Detta har lett
   till att målningarna som görs nuförtiden är enklare och går fortare.
   Bokstäverna är oftast runda och mjuka. Den nya stilen kallas för
   "New school". Det är ganska lätt att se skillnaden.

   Niklas K. 98

............................................................................

6.03 RECENSIONER
   av Jan Axelsson

   Alla recensioner är recenserade ur dess egna perspektiv - en
   nazistisk produkt ur ett nazistiskt perspektiv, en anarkistisk ur ett
   anarkistiskt perspektiv o.s.v. Recensionerna är medvetet korta, då de
   mest skall fungera som en fingervisning.
   En betydligt större avdelning med recensioner finns i varje nummer av
   papperstidningen (i senaste numret över 450 recensioner).
   Adress: Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm.

                     ----------------------------------

   METALLICA - STUDIOSHITLOADANDSTUFF
   [Shit records, CD] [Bootleg]
   Betyg: 1 (av 5)

   ´StudioShitLoadAndStuff´ är en bootleg med replokalsinspelningar från
   de tre senaste skivorna Load, Reload och Garage inc.
   Replokaler är sällan några musikaliska upplevelser, och Metallica är
   inget undantag. Låttitlar saknas, men bland de instrumentala partierna
   hörs bl.a. sekvenser från Motorbreath och Back in Black (AC/DC).

                     ----------------------------------

   ABSURD # 5
   [68 sidor, A5, 10 kr + porto] [Fanzine]
   Betyg: 4 (av 5)

   Jonas Lannergård har släppt en ny utgåva av Absurd, den första på tre
   och ett halvt år för övrigt.
   Den är kanske inte lika kul som hans tidigare utgåvor, men trots detta
   många gånger betydligt bättre än de flesta av hans kolleger. Snygg
   layout med ett ofta genomarbetat och ambitiöst innehåll. Ett minus
   för att de engelska inslagen inte har översatts i tidningen. Ett plus
   för de något kreativa och lustiga frågorna i samma artiklar, (som att
   t.ex. fråga ett punkband från Australien vad de gillar Micke Eklöf och
   ifall de sett filmen ´Heta Linjen Horan´ o.s.v.).
   I Absurd nummer fem, som troligtvis också blir hans sista, kan man
   bl.a. läsa om Nasum, Genocide SS, Ruture, Patareni och Noothgrush.

   Jonas Lannergård, Flogstavägen 91 B, 752 72 Uppsala.

                     ----------------------------------

   VÄRLDENS GUIDE
   [Fredrik Hjelmqvist, 215x153, 620 sidor, Wahlström & Widstrand] [Bok]
   Betyg: 5 (av 5)

   Det finns två böcker i min bokhylla som är mina riktiga favoriter,
   böcker som jag tar fram återkommande och ibland bara kan sitta och
   ströläsa i flera timmar. Det är ´Vad varje svensk bör veta´ (Bonnier
   Alba) och ´Nationalencyklopedin´ (Bra Böcker). ´Världens guide´ med
   undertiteln ´världsfakta & reseguide´ blir den tredje.
   Fredrik Hjelmqvist som skrivit boken berättar detaljerat om varje land
   i världen, med information om allt om hur man tar sig dit till vad man
   bör tänka på (krävs visum, vilka språk man talar, landets invånarantal
   o.s.v.). Eftersom författaren själv besökt 172 av de sammanlagt 192
   länderna innehåller boken givetvis många personliga kommentarer kring
   varje land. En milstolpe! Läs den!

............................................................................

6.04 HELLS ANGELS REGISTRERAS AV LÄKARE

   En medlem i mc-gänget Hells Angels undrar i en anmälan till Justitie-
   ombudsmannen, JO, om läkarna gör rätt när de skriver i sjukjournalen
   att en person tillhör en viss organisation eller klubb.
   Medlemmen råkade för en tid sedan ut för en trafikolycka och skadade
   ena axeln och foten. Det blev både sjukhusbesök och behandling. När
   mannen sedan fick se sitt journalblad som skrevs efter sjukhus-
   besöket stod det att han var medlem i en stor motorcykelorganisation,
   skriver Skånska Dagbladet.
   Mannen vill nu ha ett svar på varför det ska stå i hans sjukjournal.
   Själv säger han att det är ett led i förföljelsen av Hells Angels.
   Mannen har anmält Socialstyrelsen och läkarkåren i allmänhet till JO.

   [Bovens Tidning]

............................................................................

6.05 KONSERT MED EAK

   Den autonoma vänsterns mest militanta och kompromisslösa grupp, EAK
   (Eld Attack Krossa) släpper inom kort sitt tredje album kallat ´Lust´.
   Deras förra album, Stolt, recenserades i Flashback nummer 4/5 och fick
   då högsta betyg (fem stjärnor).
   För de som vill uppleva EAK live så spelar de på Musikens Hus i
   Göteborg den 13 mars tillsammans med Chato-E och Donoso från Hammer
   Hill Click. Biljetter kostar 60 kronor och kan bl.a. beställas från
   postgiro: 4 38 37 57-4.

____________________________________________________________________________

   My definition of a free society is a society where it is safe to be
   unpopular. - Adlai E. Stevenson (1900-1965).
____________________________________________________________________________


..... ö v r i g t ..........................................................

7.01 NU ÄR JULEN SLUT

   Vi avslutar årets jul ordentligt med två stämningsfulla juldikter.

   -:-

   Midvinternattens köld är svår
   Tio små nissar i djupsnö går
   Rävsax gömd under skynke vitt
   Knipsar nisse av på mitt
   Livsanden snabbt för honom tryter
   Snart i eget blod han flyter
   Nio små tomtar i midnattstimma
   Traskar fram i månljusstrimma
   Ugglan hoar i sitt näste
   Istapp faller tyst från fäste
   Nisse spetsas utav tappen
   Tomte ligger död på trappen
   Utanför dörren står gröten och ångar
   Åtta nissars intresse den fångar
   Under stigande hunger fatet de nalkar
   En stackars tomte på kanten halkar
   Han sliter, han kämpar, han svettar sig blöt
   Men sjunker likväl i kvicksandlik gröt

   Många springor stugan har
   Där sju tomtar in sig tar
   Katten som bak dörren ruva
   Slukar nisse med hull och luva
   Resterna av tomtehand
   Suger Misse bort från tand
   Sex små nissar mot julbord ila
   Snabbt de upp för bordsben kila
   När sista tomten över kanten hasa
   Han tappar greppet, och nedåt rasa
   Faller nedåt likt ett lod
   Mattan röd av tomteblod
   Tomtar fem i väldig iver
   Springer runt, ty hungern river
   Nisse snubblar på sitt skägg
   Faller rätt på knivens egg
   Lilla nisse, stackars saten
   Rinner ut i sillsalaten
   Fyra nissar festat har på sill
   Och nu de törsten släcka vill
   Mot glöggen de springer i samlad tropp
   Och tar för sig av drycken i varsin kopp
   Ner faller nisse i glögghett hav
   Likt skållad mandel hans skinn faller av
   Tre små tomtar i granen svingar
   Mellan ljus och änglavingar
   Nisse sig för nära våga
   Strax han står i ljusan låga
   Doftar snart likt vidbränd stek
   Ångrar då sin ystra lek
   Två små tomtar omkring sig tittar
   Då en smällkaramell de hittar
   Nisse ner på den då hoppar
   Men för detta den ej stoppar
   I tak, på golv, på gardin med frans
   Finns nu nisses hjärnsubstans
   Husbonn stiger upp på natten
   För att kasta lite vatten
   Under husbonns tunga toffla
   Nisse blir till krämig våffla
   Snön ligger vit lite här och var
   Och inte en tomte finnes kvar

   -:-

   Midvinternattens köld är sträng
   Nattradion spelat Glenn Miller
   Alla sover i vattensäng
   Fyllda av valiumpiller
   P-lisor sussa som lynniga barn
   Snön lyser gul på trottoar´n
   Snön lyser gul på taken
   Tomten är portad på haken

   Står där så grå vid en discodörr
   Grå emot kön den chica
   Nobbas som så många gånger förr
   Vakten ber honom sticka
   Stoppas på krogar, bistron och hak
   Mobbas och får en spark där bak
   Ramlar på påsen med chipsen
   Svär över bortglömda slipsen

   För sin hand över vadmalsdress
   Skakar på huvud och luva
   Nä, det här gör mig gruvligt less
   Nä, det här ger mig snuva
   Visar ett finger och kilar väck
   Vrålar nånting om en bräddfylld häck
   Går för att dona med grejer
   Och kanske ragga upp tjejer

   Går till sexshop och toplesshus
   Hänger på alla låsen
   Torskar drömma i dämpat ljus
   Våta drömmar i båsen
   Tänd av sele och pisk och töm
   Pelle i båset har också en dröm
   Pungen han lutar över
   Töms på klingande klöver

   Går till fiket för taxi-kår
   Ser hur de läppjar en bärsa
   Går till ludren där hallick står
   Stolt vid sin blanka Merca
   Dolly i raffset och läderblus
   Gäspar och klappar sin lilla mus
   Dolly sin tomte känner
   De äro gamla vänner

   Tomten smyger sig sist att se
   Innefolket de kalla
   Länge och väl han märkt att de
   Känt sig så rysligt balla
   Fina festen han se´n på tå
   Nalkas att äta snittar små
   Kan de mötas klander?
   Klä ut sig som Alice Timander

   Så har han sett alla kända face
   Kända från film och ruta
   Tala om feeling, koncept och place
   Pussa på kind, och pluta
   Draja följa på draja snart
   Några med påsar gick, men vart
   Dom sina näsor roa
   Med olagligt puder på toa

   Tomten vandrar till 2:an sin
   Andrahandshyrd se´n i våras
   Tömmer ett dricksglas med billigt gin
   Som får hans ögon att tåras
   Sätter på videon med kvällens program
   tar så en penna ur storvästen fram
   Snabbspolar zick-zackets kulor
   River sin tipslapp i smulor

   Sliter sitt skägg med en galen min
   Hämtar en kpist i hallen
   Dricker ur flaskan direkt sitt gin
   Kliar sig lustfyllt på ballen
   Sparkar ner dörren med våldsamt flabb
   Granntanten får sig en högerjabb
   Ögonen på honom blänker
   Saliven ur skägget stänker

   Tyst é i centrum, men med en knall
   skjuter han sönder idyllen
   Skyltfönster krossas och hundars skall
   Väcker upp vettskrämda nyllen
   Tomten lyssnar och halvt i dröm
   Ger han stubinen en gnutta ström
   Storköpet springer i bitar
   Tomten två kärringar nitar

   Midvinternattens ljud är gällt
   Sirenerna yla och tjuta
   Alla har duckat så fort det smällt
   Från tomtdjävelns kulspruta
   Snutar komma i stora lass
   Snön lyser gul på Saab och Vaz
   Här krävs napalm och kanoner
   Ty tomten har gott om patroner

   Stefan

............................................................................

7.02 NYHETSFRI TIDNING NEDLAGD

   Den nederländske konstnären Hans Bossman ville protestera mot det
   ständiga flödet av meningslösa nyheter och startade därför en tidning
   med namnet "Tidningen utan nyheter". Det första numret kom ut i mars
   1998, och i december kom det 24:e, och sista, ut.

   Prenumerantskaran var inte stor, endast 26 personer, och kanske hade
   det något med tidningens innehåll att göra - eller snarare frånvaro
   av innehåll. Samtliga 16 sidor var nämligen alltid helt tomma!

   [Magnezine]

............................................................................

7.03 TRAFIKSÄKERHETSVERKETS SVARTA LISTA

   Trafiksäkerhetsverket (TSV) har sammanställt en lista över fula tre-
   stavningar, d.v.s. bokstavskombinationer som inte får användas på
   våra registreringsskyltar. Detta för att inte utsätta bilisten för
   onödigt lidande och orsaka att han eller hon blir utskrattad,
   uttittad och utskämd av och inför sina medbilister.
   Denna listan upptar närmare 100 förbjudna trestavningar. Märk då att
   Å, Ä och Ö inte ingår i bilistens alfabet. Den fulaste trestavningen
   är tydligen KUK, för den är förbjuden i en rad bokstavs- och ljudlika
   kombinationer som CUK, CUK, GUC, GUK, KUC, KUG, KUK och KYK. FES är
   olämpligt men inte FIS. Ord som ger en negativ bild av bilisten får
   heller inte förekomma, t.ex. DUM, FEG, FET, FUL och LAT. Däremot går
   det an med positiva egenskaper som BRA, FIN, GOD och VIS. Siffran SEX
   är förbjuden, men det är också ETT, FEM, SJU och TRE. Kanske för att
   de inte ska förväxlas med den efterföljande sifferkombinationen. GUD
   får ingen vara på vägarna, inte heller GAM eller GET, medan det
   däremot går bra att vara både MES, STO och t.o.m. BOV. Det är
   omöjligt att skönja något mönster eller någon linje i urvalet.
   Ta t.ex. förkortningarna. Vissa som FNL, KDS och LSD utgår, men inte
   CIA, KGB, TCO och VPK.

   Den kompletta listan:

   APA, ARG, BAJ, CUC, CUK, DUM, DYR, ETA, ETT, FAN, FEG, FEL, FEM, FES,
   FET, FNL, FUC, FUL, GAM, GAS, GAY, GEY, GLO, GOM, GUB, GUC, GUD, GUK,
   HAL, HAN, HAO, HAR, HAS, HAT, HER, HES, HET, HJO, HKH, HMO, HOM, HON,
   HOR, HOT, HRA, HUD, HUK, HUS, HUT, JUG, JUK, JUO, JUR, KDS, KUC, KUF,
   KUG, KUK, KYK, LAM, LAT, LEM, LOJ, LSD, LUS, LUZ, MAD, MAO, MAS, MEN,
   MES, MBL, MUF, MUS, MUT, NEJ, NJA, NOS, NRP, NUP, NYP, OND, OOO, ORA,
   ORM, OST, OXE, SEX, SJU, SUP, TOK, TRE.

   För den som vill betala extra och få en unik registreringsskylt med
   enbart bokstäver finns också regler. Exempel på kombinationer som
   nekats är bl.a. POLIS, POLICE och KUNGEN. Det finns också exempel på
   engelska som har en stötande betydelse på svenska. Som exempel kan
   nämnas YBSOBR (why be sober = varför vara nykter).

   [Källa: Stora Fula Ordboken]

............................................................................

7.04 1998 I KORTHET

   Nordland arrangerade konsert i Brottby. Medlemmar i gruppen Max Resist
   dömdes efter konserten till en månads fängelse. Sångaren, Shawn Sugg,
   kom trots detta tillbaka till Sverige ett halvår senare för en
   akustisk konsert.

   Dan Berner dömdes till två månaders fängelse i hovrätten för att ha
   hållit ett föredrag om nationalsocialism, medan doktoranden Karolina
   Matti som bjudit in honom dömdes till böter för "medhjälp till hets
   mot folkgrupp".

   Matti Sundquist dömdes till tre månaders fängelse i tingsrätten för
   att ha medverkat till distributionen av skivan ´The Flame That Never
   Dies - A Tribute To Ian Stuart´.

   Tv-programmet Sefyr  fälldes av granskningsnämnden för att vara
   opartiska när de ekade internationella fakta om cannabis. Gransknings-
   nämnden ansåg att fler svenska "experter" skulle komma till tals.

   Systembolaget har fortfarande detaljhandelsmonopol på alkohol.

   Porrklubbar som har haft striptease på agendan har fått finna sig i
   razzior och att få all lösegendom bortburen av polisen.

   En 25-årig härnösandsbo fick sitt förråd av aminosyran GHB beslagtagen
   av polisen. Tingsrätten dömde att hans GHB skulle återlämnas.
   Härnösandspolisen destruerade trots det mannens GHB.

   Sverige blev kritiserat i Amnestys årsrapport, tillsammans med de
   diktaturer vi vanligtvis är så glada över att peka finger åt. Ett
   antal polisingripanden uppmärksammades av Amnesty, däribland den
   misshandel som ledde till Osmo Vallos död. Amnesty noterade också att
   det "under de senaste fem åren inträffat ett dussintal liknande döds-
   fall bland personer som gripits av polis".

   Mats Hinze, känd frihetskämpe, nekades prövning i Högsta domstolen.
   Mats Hinze sitter på Tidaholm, dömd till sju års fängelse.

   Flashback döms att betala 50 000 kronor i skadestånd till en sexual-
   förbrytare för att man har publicerat hans namn och bakgrund i den
   tryckta utgåvan av Flashback 1995.

   Sverige hade riksdagsval. Politikerna vann, och RSV vägrade lämna ut
   uppgifter om hur många röster samtliga partier fick.

   ´Sprayhackaren´ frias av tingsrätten från anklagelser om utpressning.
   Tingsrätten ansåg att det fanns en affärsuppgörelse och att Spray
   därmed hade beställt detta jobb.

   Seriemördaren Thomas Quick blir författare. Det nystartade bokförlaget
   Kaospress ger ut hans debut.

   Flashback startar skivbolag. Första skivan, ´Uffe was a Nazi´ med Ulf
   Ekberg (Ace of Base), uppmärksammas i bl.a. USA, Tyskland och Israel.

   Personuppgiftslagen (PUL) skapas och träder i kraft. Men ingen av
   politikerna vill kännas vid den, och några säger att det är okej ifall
   man bryter mot den (sic.).

   200 000 lösenord läcker ut från Telia. Listan blir snabbt tillgänglig
   på Internet.

   Carlos Castaneda och Wendy O´ Williams avlider.

   Nationell Ungdom besökte Historiska museet och saboterade konstverk
   som de inte gillade. Glad blev postens chef Ulf Dahlsten som ansåg att
   konsten var barnpornografisk, (trots att åklagare konstaterat att det
   INTE var barnporr).
   - Posten kommer att dra in sitt ekonomiska stöd till Kulturhuvudstads-
   året, om inte bilderna plockas ner hotade Ulf Dahlsten. Han hotade
   till och med att få andra sponsorer att dra in sitt stöd om konsten
   inte försvann bums. Och visst försvann den ...

   Datorprogrammet Telia Nemesis för Windows 95 kom och försvann. Ett
   program som enkelt och snabbt knäckte Telia 020-konton.

   Flashback startar bokförlag. Den första boken är en samling med de
   första hundra utgåvorna av FNA. Ca 2 000 sidor. Vikt: 6 kilo. Bredd:
   11 cm. Upplagan sålde slut på mindre än 24 timmar.

   Flashback software erbjuder Flashbacks logotype som typsnitt för både
   pc och Mac.

   Årets mest nedtystade nyhet:
   Världshälsoorganisationen, WHO, kommer fram till att marijuana är
   mindre skadligt än alkohol.

____________________________________________________________________________

   The truth that makes men free is for the most part the truth which
   men prefer not to hear" - Herbert Sebastien Agar (1897-1980).
____________________________________________________________________________


..... f a s t a  a v d e l n i n g a r ....................................

8.01 FRÅGOR & SVAR

   Har du frågor om något så skicka dem gärna till FNA. I varje nummer
   publiceras ett urval av de frågor vi fått och som vi tror kan vara av
   allmänvärde för våra läsare. Frågor såväl som svar skickas till:
   fna@flashback.se.

_________________
   f r å g o r

   ELAKA CGI-SKRIPT

   Jag undrar ifall det finns någon dokumentation eller något arkiv med
   udda och märkliga CGI-skript. Exempelvis som det skript som FNA
   tidigare publicerade där personer som använder Internet Explorer
   nekas att komma in på en hemsida.

   Jeppe K.


                     ----------------------------------

   KAROLINA MATTI

   Det är ju så att det efter föredraget om nazism i Umeå har uppstått en
   klappjakt på folk som har fört ut innehållet av föreläsningen till en
   bredare publik.
   Efter den hårda domen mot Karolina Matti och Dan Berner har man även
   inlett åtal mot Nordland och en 23-åring från Västsverige, som i sin
   tur köpt filmen från föreläsningen av polisen!
   Nu skulle jag vilja veta om någon minns vilken dagstidning det var som
   på  Internet  publicerade  hela  föredraget i multimedieformatet
   Quicktime. Tidningar brukar kunna slingra sig undan sådana här rätts-
   processer,  som vi såg i åtalet mot Aftonbladet i fallet med
   NS-Stockholm.
   Vet någon något? Vad är skillnaden mellan att en tidning sprider detta
   mot en annan tidning alternativt en privatperson?

   Mattias

_____________
   s v a r

   RE: NETBUS

   Om man råkar ut för att bli drabbad av detta Trojanvirus kan man ladda
   ner Netbuster: http://come.to/netbuster. Resultatet blir att individen
   som försöker hacka sig in får ett antal meddelanden själv och lite
   annat jobbigt till sig.

   Mulle

   -:-

   Du kan ta bort Netbuspatchen (viruset) genom att skriva patch/remove
   vid dosprompten. Om patchen inte heter ´patch´ så skriv det den heter.

   Toyboy

                     ----------------------------------

   SV: BANNERS KOSTAR PENGAR?

   Som sharewareprogrammerare får jag då och då små checkar från USA ($5
   och $10), trots att jag uttryckligen har angett att folk inte skall
   skicka checkar eftersom det kostar mig mer att lösa ut dem än vad de
   är värda.
   Det finns åtminstone tre sätt att få nytta av sådana checkar.

   1. Utnyttja folks förvirring

   De flesta banktjänstemän har inte riktigt koll på vilka regler som
   gäller för utländska checkar, så om du orkar med att gå runt till
   några olika banker så kan du ha turen att stöta på någon som låter dig
   lösa in dem gratis (det har hänt mig). Olika banker har också olika
   avgifter för inlösning - det kan löna sig att kolla upp det.

   2. Samla på hög

   Samla en hög av checkar och lös in allihop på en gång. Då kan det
   hända att du bara behöver betala en inlösningsavgift. (Åtminstone har
   det gått bra för mig, men jag vet inte vad bankernas regler egentligen
   säger om detta, så kanske är detta ett specialfall av punkt 1.)

   3. Handla för pengarna

   Du kan utnyttja pengarna för att handla hos postorderföretag i USA.
   Skriv "Transfer to:" och så företagets namn på baksidan av checken
   och skicka in den som betalning. Jag har använt denna betalningsmetod
   flera gånger och aldrig haft några problem.

   Niklas

   -:-

   Skaffa en sponsor där du får välja när de skall skicka ut checken.

   Kalle

............................................................................

8.02 FEEDBACK

   I varje nummer av FNA publiceras ett urval av de läsarbrev som
   skickats in. Inlägg och svar på andra inlägg skickas till:
   fna@flashback.se.

                     ----------------------------------

   DATORINTRÅNG PÅ FÖRETAG, MED HJÄLP AV NETBUS

   Nyligen testade jag den nya version av det mer eller mindre omtalade
   programmet Netbus. Anledningen till detta var att jag ville kolla upp
   den inbyggda portskannern, och därmed testade jag den på ett antal IP-
   adresser. Mycket snabbt kom det fram en rad datorer med port 12345
   öppen, vilket betyder att de är infekterade av en Netbus-patch. Nå,
   vad är det nu för märkvärdigt med detta? Jo, när jag portskannade
   gjorde jag ju olaga intrång på samtliga datorer, och jag hade "oturen"
   att skanna en dator som tillhörde ett företag - ett företag som hade
   så låg säkerhet att de hade Netbus-patchen installerad (!). Företaget,
   eller Tele2, spårade dock mitt IP-nummer, och eftersom jag satt vid en
   dator på en skola på gymnasienivå tilltog Tele2 åtgärden "avstängning
   av skolans tillgång till Internetuppkoppling". Detta medförde i sin
   tur att datoransvarige kontaktade mig och jag hamnade i ett förhör där
   bland annat gymnasiechefen och rektorn var inblandad. De hotade med
   polisanmälning och böter, men med mycket om och men kom jag undan med
   en simpel avstängning ifrån skolans datorer plus en varning där jag
   riskerar avstängning från skolan ifall jag påträffas göra något icke
   tillåtet igen. Vad som är så förvånansvärt med detta är att ett
   företag har så dålig säkerhet att man kan komma in på en av deras
   datorer med Netbus. Tyvärr fick jag varken av skolan eller av Tele2
   reda på VILKET företag det var, mer än att det var ett etablerat
   företag i mellansverige.
   Troligen finns det fler företag med denna säkerhet, vilket betyder att
   vem som helst, när som helst, kan göra ett simpelt datorintrång hos
   dem. Det är vid sådana här tillfällen man kan prata om DÅLIG
   SÄKERHET.

   Zitech
                     ----------------------------------

   RÅD TILL KOMMANDE SPRAYHACKARE

   Läste lite om "Sprayhackern" i senaste FNA och har lite information
   till er andra:

   Till alla som vill använda  sig av sina förvärvade kunskaper för
   att säkerställa företags nätverk:

   1. Skriv ett avtal med företaget som beskriver vad du ska göra, när,
     hur länge, betalning o.s.v.

   2. Gör en SÄKERHETSKOPIA av kundens system om  du ska in och rota i
     "registret"  eller  i  nångon "resource"-fil. Bra program är
     exempelvis Ghost/Imagecast. (Ghost fungerar även med vissa Unix-
     system t.ex. Linux/*BSD). På så sätt kan du få en EXCEPTIONELL
     försäkring om att ingenting går förlorat, detta behövs! Vissa
     ingenjörer kan inte skilja på DELETE och ENTER!

   3. Teknisk och social kompetens är viktigare än 240 högskolepoäng.
     Social kompetens betyder inte att man frågar "Hur mår din katt?",
     utan att man vågar ringa leverantörer, löser problem inom rimlig
     tid o.s.v.

   4. Ta med verktyg/hårdvara som kan demonstrera säkerhetsbuggar och
     annat hos kunden. Visuella intryck ger oftast mera än en tråkig
     beskrivning (som kunden kanske använder som sömnpiller).

   5. Allt annat är upp till dig själv, ge kunden bra service.
     Råd; Krångliga kunder ska dina konkurrenter ta hand om - Gör dig
     omedelbart av dig med dessa, de har oftast noll i kunskaper om
     datorer.

   Glenn
                     ----------------------------------

   ÄR ARABER VITA?

   Jag tänkte bara upplysa er om att araber inte är vita.
   Eftersom Jesus föräldrar var judar, som på den tiden var araber med
   annan trosinriktning, så borde Jesus varit arab. Och eftersom Ku Klux
   Klan är otroligt kristna, och inte gillar någon som inte är vit, så
   tyder det ju på att Jesus var vit. Alltså borde ju araber vara vita.

   Nåja, för att få svar på frågan, e-postade jag Christopher Johnson,
   som har den roliga lilla titeln "Grand dragon of Kentucky".
   Det betyder att man är ledare för KKK i delstaten.
   Nedan följer hans svar.

   -:-

   Arabs are not White.

   Jesus was a devine reation. Laws of genetics do not apply to him.

   -:-

   Så nu vet ni det. Jag antar att han menar "skapelse", creation, med
   "reation".

   Robban
                     ----------------------------------

   FELAKTIGT OCH OKUNNIGT OM SATANISMEN

   Nyligen har  man i diverse medier rapporterat om gravskändning och
   djuroffer, som förekommit i Trollhättan. Dessa patetiska illdåd miss-
   tänks av polis och allmänhet ha utförts av "satanister". Men vad är
   egentligen en "satanist"?
   Är han/hon en ondskefull djävulsdyrkare, som offrar både spädbarn och
   djur till Satan? Eller är sanningen kanske inte så enkel som många
   tycks föredra?
   Satanismen utnyttjas  ofta i massmediala och religiösa syften. En
   aldrig sinande ström  av skräckfilmer, journalister och inte minst
   kristna  författare  porträtterar den med de mest fruktansvärda
   attribut. Man  drar gärna av dessa inte sällan fullkomligt makabra
   slutsatser: 1) Satanister är psykiskt sjuka, perversa individer, som
   njuter av att mörda försvarslösa spädbarn och djur 2) Kyrkan och de
   människor som "bortrövats" till, men överlevt "sataniska ceremonier",
   avslöjar med hjälp av sina kunskaper och insikter, sanningen om dessa
   fasansfulla grupperingars karaktär och utbredning.
   Generellt  sett är slutsatserna grovt felaktiga! Därför är det
   nödvändigt att belysa några viktiga punkter i debatten kring modern
   satanism.  Både i  historia  och  nutid är det till stor del
   kristendomens  (och  numera också sensationslystna journalisters)
   version av  det hela, som dominerar våra bedömningar. Satanismen är
   emellertid  betydligt mer komplex än vad merparten av befintliga
   undersökningar  ger sken av. Orsaken till denna kunskapslucka - jag
   skulle  faktiskt vilja definiera det så - kan till stor del förklaras
   med att  information om vad satanismen och dess riter egentligen
   innebär, inte alls intresserar allmänheten. Man vill gärna hålla fast
   vid "självklara" trosuppfattningar och idéer. Följaktligen betraktas
   ovan  nämnda premisser ofta som absoluta sanningar. Följdfrågan är
   emellertid  hur många som verkligen bemödat sig med att objektivt
   granska fenomenet de tror sig ha en så klar bild av. Relativt få, är
   det  troligaste svaret. Och även om någon beslutat sig för att
   undersöka  saken närmare måste denne förmodat vetgirige individ
   konfronteras  med en mängd synnerligen tvivelaktigt informations-
   material.
   Att satanismens  givna motståndare allena skulle vara ansvariga för
   det enkelriktade perspektivet är dock inte riktigt. Den får nämligen
   inte  sällan  fungera  som kanal för revolutionära tonåringars
   provokativa  upptåg och dyl. I vissa fall kan detta urarta till
   kaotisk brottslighet och en därigenom ensidig bild av det hela. Många
   av satanismens mest högljudda och kontroversiella förespråkare vet,
   liksom deras  kristna motsvarigheter, inte mycket om dess ursprung,
   historia och  nutida innebörd. Samtidigt får man konstatera att valet
   av  provokationsmetod inte är helt inkompetent. Det fungerade med
   ofantlig  effektivitet under medeltiden och alltjämt kan man, kanske
   med något mindre slagkraft, både chockera och skrämma genom att liera
   sig med djävulen. Och vem kan förresten bättre kanalisera rebelliska
   känslor än satan - världshistoriens mest kända upprorsmakare?
   Det är  också ett faktum att psykiskt instabila individer kan
   attraheras  av vissa av satanismens uppfattningar. Mord har begåtts,
   och begås  fortfarande, i satans namn. Problemet är dock att detta
   knappast  är  begränsat till satanismen. Ett inte ringa antal
   sinnesförvirrade  personer har avrättat oskyldiga på löpande band
   under övertygelsen  att gud kommenderat dem att göra det. Jag tror
   inte att någon p.g.a.  sådana tragiska företeelser skulle definiera
   samtliga kristna som psykotiska mördare.
   Tyvärr tenderar  man att låta satanismens anhängare sortera under
   denna kategori.
   Man  måste vidare förstå att satanismen, i likhet med mycket annat,
   inte  är något enhetligt fenomen. Den har inte ens en gemensam
   lärodoktrin, även om vissa kanske vill hävda detta. Nutida satanister
   debatterar  t.ex. våldsamt kring frågan om den är en religion eller
   inte. Många  av dem skulle med största sannolikhet framhålla det
   sistnämnda. Ofta definieras modern satanism som en livsstil eller
   livsfilosofi.
   Detta föranleder oss att fråga vad satanism egentligen är. Det torde
   kräva  en tegelstenstjock avhandling enbart för att svara på detta,
   men några grundförutsättningar bör ändå diskuteras.
   Det  viktigaste är kanske skillnaden mellan traditionell och modern
   satanism.  I dag  gör  man  inte  sällan en distinktion mellan
   djävulsdyrkan  och satanism. Den förstnämnda termen betecknar då
   individer, som sätter djävulen på guds plats och dyrkar honom som sin
   frälsare. Detta var generellt den förhärskande tolkningen under
   exempelvis  medeltiden och måste helt förstås mot bakgrund av
   kristendomen.  Numera är denna form av satanism relativt sällsynt.
   Moderna  satanister avfärdar ofta djävulsdyrkare som enkelriktade och
   okunniga  med argumentet att de accepterat kristendomens tolkning av
   satan.
   Den moderna  satanismen grundades 1966 av Anton Szandor La Vey. Då
   invigde han  sin legendariska satanskyrka; Church of Satan. Här
   betraktas  satan som en symbol, inte en personlig, övernaturlig makt.
   Satan  symboliserar värden som t.ex. kristendomen genom tiderna
   definierat  som "synd". Sådana värden är t.ex. hämndbegär, materiell
   vinningslystnad,  sexuell njutningslystnad, elittänkande och egoism.
   La Vey, som avled i oktober 1997, menar i sin banbrytande skrift ´Den
   Sataniska Bibeln´  att hängivelsen är satanistens yttersta princip.
   Med detta avses hängivelse åt all njutning och framgång som livet har
   att erbjuda. Det hela tolkas ur ett individualistiskt perspektiv,
   d.v.s. att individen ställs i centrum och uppmuntras att sätta sig
   själv i första rummet. Detta, menar La Vey, är en naturlig drift hos
   varje människa, som kan och bör följas även om andra vill avfärda den
   som "ondska". Många har liknat La Veys koncept vid filosofen Friedrich
   Nietzches övermänniskoideal. Den svenske författaren Håkan Arlebrand,
   som har skrivit en av de få svenska böckerna om magi och ockultism
   menar: "Viktigare  än tillbedjan av satan är en radikal hedonistisk
   och nihilistisk  socialdarwinism med fascistoida övertoner. Denna
   livshållning  ger utövarna fritt spelrum att förverkliga egots
   ambitioner  och lustar". Även om Arlebrand kanske uttrycker det hela
   på ett något vinklat sätt (han är själv kristen) inringar detta till
   stor del La Veys ideologi. I den moderna satanismen är människan
   alltså den högsta guden och köttet, inte själen, den högsta religiösa
   principen. Satan är i detta sammanhang inte en gud eller någon annan
   direkt  övernaturlig makt, utan naturens amoraliska balansfaktor; en
   kraft som obevekligt leder till den starkes triumf över den svage.
   Man kan fråga sig hur magi och dylikt motiveras där inga reellt över-
   naturliga  principer existerar. Moderna satanister talar visserligen
   ibland om  satan som ett slags opersonlig kraft som flödar genom
   tillvaron. Emellertid menade La Vey att människan själv besitter
   vissa paranormala förmågor.
   Dessa kan  frigöras genom ritualer och ceremonier, varigenom hon kan
   manipulera  sin  tillvaro  på magiskt vis. Därför har riterna
   synnerligen  viktiga funktioner. Ritualer definieras dessutom av
   La Vey som psykodramer.
   Genom att människan stiger in i en magisk miljö (t.ex. ett tempel),
   där hon genom ritualiserat och rent känslomässigt beteende låter sina
   emotioner  flöda fritt, kan hennes omedvetna impulser frigöras från
   alla påtvingade begränsningar.
   Det mest  omdiskuterade och kontroversiella i diverse sataniska
   ritualer är tveklöst offret. Enligt en mängd utsagor offras ett odöpt
   spädbarn,  en kvinnlig oskuld, ett djur etc. vid t.ex. den Svarta
   Mässans höjdpunkt. Detta skulle således bygga på två skilda teorier:
   1) Energin som  lösgörs då offerblodet utgjuts bidrar till ritens
   framgång, antingen genom dess egen inneboende kraft eller att offret
   fallit någon övernaturlig makt i smaken och 2) Att satan, som påstås
   vara  ondskans  personifikation, tillfredsställs genom det mest
   fruktansvärda  av  offer;  spädbarnsmordet  (då  barnet är den
   oskyldigaste och renaste av varelser).
   Samtliga av dessa förutsättningar betraktas numera som felaktiga. Det
   är korrekt att  barn har slaktats i djävulsmässor under vissa tids-
   perioder  och  omständigheter.  Då  accepterade man med största
   sannolikhet ovan nämnda teorier. Dylika  offer sker säkert också
   fortfarande, då sataniska läror och riter kan tillämpas av vem som
   helst - t.ex. psykiskt sjuka individer - i  vilket syfte som helst
   (detta är väl snarast ett problem för alla grupperingar, oavsett
   ideologi). Att  offer över huvud taget skulle vara en nödvändig
   ingrediens i sataniska ceremonier är dock en feltolkning. Det måste
   tydligt understrykas, att exempelvis spädbarns- eller djuroffret inte
   tjänar  något som  helst specifikt syfte i sataniska ritualer.
   Religiöst  motiverade  "experter"  på  sataniska ceremonier och
   sensationslystna  journalister utnyttjar det ofta som uppviglings-
   propaganda, men dess position i modern satanism har i dag mer
   karaktären av historisk kuriosa.
   Det eftertraktade  magiska energiutflödet kan effektivare uppnås via
   t.ex. sexuell  orgasm, otyglad vrede och/eller stark skräck etc.
   Detsamma gäller gravskändningen. I de flesta fall praktiseras dessa
   illdåd av  socialt och psykiskt störda ungdomar, för vilka djävuls-
   dyrkan blivit  ett uttryckssätt. Ofta vet de inget om satanismens
   verkliga  ursprung, historia och komplexitet (detta gäller tyvärr
   också allmänhet, polis, massmedier och kyrka). När andra betecknar dem
   som, eller de själva kallar sig, "satanister", sker en urskillnings-
   lös  generalisering; man "drar alla över en kam". Sinnesförvirrade
   djävulsdyrkare vore mer korrekt. Om en sådan distinktion accepterades
   av alla  skulle inte verkliga satanister - oavsett om man håller med
   om deras  ideologi eller inte - anklagas för vansinnesdåd som de
   egentligen  inte har något att göra med. Det är hög tid att göra slut
   på de  orättvisa kränkningar, vilka man som satanist tvingas utstå,
   p.g.a. aningslösa och vinklade reportage.

   Mikael Petersson, The Satanic Order (Svenska Satanskyrkan)

............................................................................

8.03 P.S. KOLLA IN

   Känd artist slog sin sambo blodig.....................................
   http://www.aftonbladet.se/nyheter/9901/20/blod.html
   Toni Holgersson.

   Knarkarskolan.........................................................
   http://welcome.to/knarkarskolan
   Skolan som sålde knark har fått en egen hemsida.

   Club Hellfire.........................................................
   http://www.clubhellfire.com
   För personer med intresse för fetishism, nekrofili och snuffmovies

   Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik....................................
   http://www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se
   Låååååång webbadress.

   Books on demand.......................................................
   http://www.books-on-demand.com
   För dig som vill ge ut böcker i tio exemplar (!)

   Viceversapartiet......................................................
   http://www.hobben.com/vvp/vvp/partiprogram.html
   Nytt politiskt parti?

   Säpo kartlägger Flashback.............................................
   http://www.bahnhof.se/~wizard/sapo/index44.htm
   Parodi!

   Internetworld.........................................................
   http://www.asp.com.lb/iwa/iwa.htm
   Nu även på arabiska.

   Killar kan också......................................................
   http://www.sexmonkies.com/azjim/mfist5.htm
   http://www.sexmonkies.com/azjim/mfist7.htm
   Fistfucking!

   E-postadressen till Göran Persson.....................................
   http://www.lyssna.com/goran.ra
   Varför har han så svår e-postadress?

   Microsoft = efterbliven?..............................................
   http://www.retards.com
   Spegel av Microsoft.

   Schweden..............................................................
   http://www.acc.umu.se/~grabben/sverige.jpg
   Stockholm, Norrlands huvudstad. Exportvara: stekt ost (´mesost´).

   The Alternative Swedish Dictionary....................................
   http://www.notam.uio.no/~hcholm/altlang/ht/Swedish.html
   Alternativ svensk ordlista, med mycket underliga ord.

   HTTP2.................................................................
   http://www.http2.com
   Erbjuder gratis domäner för de som använder Netscape.

............................................................................

8.04 SMÅTT & GOTT

 *** "All governments, the worst on earth and the most tyrannical on earth,
   are free governments to that portion of the people who voluntarily
   support them." - Lysander Spooner (1808-1887).

 *** "Om manlighet och ondska är samma sak är jag ond, utan tvivel. Jag bad
   inte om att få födas med kuk, men nu blev det så och då tänker jag
   också använda den."
   - Lemmy i Motörhead

 *** Ett australiensiskt arbetslag har "patchat" Netscape så att alla
   kommer åt 128 bitars kryptering, och inte bara folk i USA.
   Patchen finns på: http://www.fortify.net.

 *** "The greatest right that any nation can afford its people is the right
   to be left alone. And people who enjoy pornography or smoking a joint,
   all they want to do is to be left alone."
   "And I´m definitely for the legalization of not only marijuana, but
   all drugs."
   - Larry Flynt, intervjuad i High Times, Februari 1999.

 *** Den statskontrollerade kinesiska pressen rapporterade nyligen om ett
   flertal fängelsedomar på upp till 13 år för personer som publicerat
   eller distribuerat "illegala politiska skriverier".
   Av detta kan man bl.a. dra slutsatsen att varken Flashback eller FNA
   är speciellt lagliga i Kina.

 *** De fem vanligaste sökorden hos sökmotorn Punkt.se:
   1. porr
   2. sex
   3. kontaktannonser
   4. mp3
   5. Graaf

 *** "Jag har rökt braj och testat pulver. Amfetamin och kokain. Jag unnar
   ingen den skit droger kan medföra, samtidigt unnar jag alla att må så
   bra som man gör när man tar dem."
   - Håkan Hemlin

..... n ä s t a n u m m e r ...............................................

   FNA nr 116 utkommer den 16 februari 1999.

____________________________________________________________________________

                  F L A S H B A C K  N E W S  A G E N C Y

            d e n  f r i a  n y h e t s f ö r m e d l i n g e n

                             1 9 9 5 - 1 9 9 9

                     ----------------------------------

FLASHBACK NEWS AGENCY

FNA


FNA Surftips


FNA Newsflash