När palestinierna valde efterträdare till Arafat fanns 800 internationella observatörer – bland andra Jimmy Carter och Carl Bildt – på plats för att kontrollera att allt sköttes i god demokratisk ordning. Så det innebär väl rimligtvis att tusentals observatörer kommer att resa till Irak med anledning av det snart förestående valet? Inte alls. Den internationella närvaron blir obefintlig.

EU bestämde nyligen att låta alla sina observatörer stanna hemma. Expresident Carters organisation – Carter Center, som har övervakat drygt 50 val – delar den uppfattningen: Det är helt enkelt för farligt att sända observatörer till ett land där det dagligen förekommer brutala våldsdåd.

Konsekvensen är att ingen utomstående part kan avgöra valresultatets legitimitet.
– Det betyder att det saknas en oberoende källa som kan kommentera genomförandet, och detta samtidigt som många känner en stark misstro mot själva processen, säger David Carroll på Carter Center.

De enda som kommer att granska valet är Mission for Iraqi Elections, en hastigt samlad skara observatörer. Men de är inte fler än två dussin, och de har på grund av den kaotiska situationen i Irak tvingats upprätta högkvarter i Jordanien. Frågan är hur de ska kunna övervaka valet. Snarare blir det så att de tvingas analysera material från den irakiska ledningen efter att valet hållits.

Många anser att det är idiotiskt att genomföra valet med tanke på omständigheterna. Istället borde USA vänta tills läget är mer stabilt.
- Varje försök att presentera detta val som giltigt är ett försök att lura världen, sa Giuletto Chiesa, italiensk ledamot i Europaparlamentet, efter det att EU beslutat att inte sända observatörer.