ödlaflicka
ödleplåsterplåster som efterhärmar de sugkoppar som finns på en geckoödlas fötter
ögonaböjgenast, ögonblickligen
ögongodisnågon eller något som är mycket vackert att betrakta
ögonknullaatt klä av någon med blicken och därefter fantisera om samlag
ögonlockögonblick, vänta ett ögonblick
ögonöppnaremorgonsup
ökenytterst tråkigt, fullständigt ointressant
öladricka öl
ölkistastor mage som resultat av öldrickande
ölsubbaservitris på ölstuga
öppensexuellatt inte vilja inordna världen i hetero-, bi- eller homosexuell
öppna korpgluggarnaspärra upp ögonen
öratberusad
öringörfil
öringarpengar
örnkollfullständig kontroll
örådgrupp personer som genom omröstning avgör om någon skall uteslutas ur en viss gemenskap
örådiserainföra förhållanden som liknar öråd med förnedrande utröstningar och liknande
ös1 full fart, särskilt i musik- och sportsammanhang2 ståhej
överdjävligmycket duktig
överdragkondom
överdriftatt få något att verka mer betydelsefullt än vad som verkligen är fallet
överklassafariutflykt till överklassområde, bussresa för att se hur människor från andra socioekonomiska klasser lever
övermodalltför hög uppskattning av den egna förmågan
överseriösalltför seriös
översexuellokontrollerad och överdriven sexualdrift
överstens hästpytt i panna
överstepräst1 hög funktionär2 ledare
ÖvikÖrnsköldsvik
övre slummensocieteten