Flashback Lexikon

Flashback Lexikon är en ordbok, som senare även kommer att kompletteras med ett populärvetenskapligt uppslagsverk.

Ordboken innehåller ord som vi anser vara viktiga att dokumentera. Oavsett det är språkliga tabun, slanguttryck, "lägre språk", flashback-terminologi eller mer ovanliga ord som vi anser vara betydelsefulla för den svenska språkförståelsen.

Ordboken innehåller en kortfattad beskrivning av varje ord, men ingen information om ordens etymologi, uttal, stavning, och böjning. Vi redovisar inte heller om ett ord är nedsättande eller neutralt. Vad som uppfattas nedsättande är dessutom något som förändras över tid. Ordboken innehåller även vissa ålderdomliga ord som inte används längre, men som har inkluderats i dokumentärt syfte.

Förbjudna beteckningar

Ett exempel på ord som är både nedsättande och ålderdomligt är "byxneger". Ordet förekommer i Carl Kjersmeiers bok "På fetischjakt i Afrika" (J.A. Lindblads förlag, 1935) och används som benämning på en person från Afrika som bär västerländska kläder, vid en tidpunkt när detta var mycket ovanligt. Ordet var vid tidpunkten inte det minsta rasistiskt, och publicerades i ett tydligt icke-rasistiskt sammanhang. I dagens språkbruk är samtliga ord som innehåller "neger" olämpliga.

Enligt Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är ordet "starkt nedsättande" och "något ålderdomligt". Ordet försvann från det svenska språket mot slutet av 1990-talet, och efter millennieskiftet är det nästan helt borta.

Att ordet byxneger har raderats från det svenska språket är kanske inte någon större katastrof. Desto besvärligare blir det med ordet neger, som numera har ersatts med ordet svart, trots att dessa ord inte betyder samma sak. En person som är neger är förvisso svart, men en person som är svart är inte nödvändigtvis neger. Problemet beskrivs på ett träffande sätt i följande insändare, publicerad i Svenska Dagbladet den 16 oktober 1997.

"Kurdo Baksi och Oscar Mura förfasar sig över polisers "diskriminerande" språkbruk. Över att de har använt ordet neger. Detta ord - i synnerhet med tillägg av olika färgangivelser - är för dem det fulaste som finns i det svenska språket. Varför det?
Tycker Baksi och Mura att negrer är fula? Att de är sämre människor? Vi poliser gör det inte. Ordet används för att beskriva hur en människa ser ut. På samma sätt används orden kines, europé, indian. Är det lika fult? Alla människor vet att vissa folk från Afrika har ett speciellt utseende, dvs inte alla afrikaner för då skulle vi använda ordet afrikan. Men se det går inte eftersom tunisier och egyptier m.fl. för det mesta ser mer europeiska ut än ugandier och tanzanier. Dock vet vi också att det finns människor från Tunisien som ser ut som om de vore från Burundi och tanzanier som ser ut som om de vore svenskar. Så tyvärr funkar det inte att ange medborgarskap eller födelseland.
Vad föreslår Baksi och Mura för ord i stället för att kortfattat beskriva utseendet på en människa som har brunt skinn, fylliga läppar, platt näsa, krulligt hår, allt som är mer eller mindre typiskt för en neger? Nu är jag visserligen polis och Baksi och Mura tycker förstås att jag talar i egen sak. Ja, jag talar i egen sak. Och det ur två perspektiv. Inte bara som polis utan även som mamma till tre negerbarn. Om något av dessa barn försvann och skulle efterlysas skulle jag först av allt beskriva det som neger. Det skulle nämligen ge patrullen en direkt och lätt uppfattad bild av vad de ska leta efter.
Ordet neger är inte fult eller nedsättande. Negrer är inte fula, inte heller är de sämre människor. Det är vad ni - Baksi och Mura - tänker när ni hör ordet som möjligen är fult."

Ett annat ord som väcker känslor är eskimå. Ordet uppfattas numera som kränkande och bör därför undvikas. Istället rekommenderas vi att använda ordet inuit, trots att vissa av de som tidigare kallades eskimåer inte är inuiter. Ett ytterligare ord som numera upplevs vara nedsättande är indian. Istället rekommenderas vi att använda ord som urfolk, ursprungsfolk och urbefolkning. De äldre samlingsbegreppen försvinner. De ersätts inte med nya ord, utan raderas helt. De som tidigare kallades indianer är ursprungsfolk, men ursprungsfolk är inte nödvändigtvis indianer.

Det är inte Flashbacks uppgift att avgöra vilka ord som är lämpliga. Det är också naturligt att vissa ord blir daterade. Språket förändras och moderniseras konstant. I den 14:e upplagan av SAOL rensades 9000 ord bort, samtidigt som 13000 nya ord tillkom.

I listan över ord som plockades bort av SAOL hittar vi exempelvis slödderaktig, knarkberusad, invalidbostad, gonorrépatient, långgrogg, eskimåtyg, gatpojksfasoner, barbarism, knockoutbesegra, urinföding, dvärgakung, gogo-dans, fyllslagsmål, i-länning, gangsterkupp, pöbelspråk, krokodilväktare och bränneripotatis.

Svåra ord

Ordet dissensus saknas i SAOL och Svensk ordbok (SO), men finns med i Svenska Akademiens ordbok (SAOB). Ordet är belagt från 1680, finns med i volymen som utkom 1914, som därefter inte har uppdaterats. Ordet är motsatsord till konsensus. Men få vet vad det betyder.

I denna ordbok finns både nyord och ålderdomliga ord som dissensus. Vissa ord som bildning och nonkonformism är för komplicerade för att beskriva kortfattat. Vi har gjort ett försök, men det finns ord i vårt lexikon som förtjänar en fördjupad beskrivning. Inte minst då vissa svenska ord idag saknar en svensk beskrivning.

Slanguttryck

Stefan Holmén har i boken "Pundartugg: Narkotikarelaterade slanguttryck" (Polishögskolan, 1997) sammanställt en lista med uppskattningsvis 6000 narkotikarelaterade slanguttryck. I bokens förord skriver författaren: "I händelser av att det i texterna finns felaktigheter eller tveksamheter vill jag påminna om att uttrycken har lämnats av missbrukare och det är inte alltid helt klart att de har uppfattat alla fakta korrekt."

Boken är vid en första anblick ett mycket ambitiöst projekt. Men vid en närmare granskning är det endast en lång lista med ord, med tillhörande beskrivningar. En betydande majoritet av orden är engelska uttryck som aldrig använts i Sverige. När det gäller de svenska slanguttrycken så är förvånansvärt många som är uppenbart felaktiga.

Vi tycker fortfarande att boken "Pundartugg" är ett ambitiöst projekt, men önskar att urvalet hade varit bättre, och att eventuella felaktigheter i boken inte hade skyllts på "missbrukare" som inte hade "uppfattat alla fakta korrekt". Som redaktör eller författare är man alltid själv ansvarig, ingen annan.

När det gäller slanguttryck så är det ibland svårt att verifiera uppgifterna. Vi har inte ambitionen att ordboken ska innehålla samtliga slangord som finns, utan endast ord som vi anser vara av betydelse. Vi har har inkluderat vissa slanguttryck som inte längre används, men där vi anser dem vara viktiga att dokumentera. Ord eller uttryck som vi anser har ett uppenbart historiskt värde.

Slang har alltid varit populärt bland förbrytare och narkomaner, och det är främst inom dessa områden som vi har lagt vår tyngdpunkt. Men även andra ord som vi anser intressanta.

Ordförråd och språkbruk

Flashback Lexikon innehåller ord som vi antingen saknar i andra ordböcker, eller ord som vi tycker bör finnas i en ordbok. Det kan vara slanguttryck och språkliga tabun, men även nyord, rinkebysvenska, idiom, eufemism, parafilier, ungdomsspråk, akronymer eller ord och uttryck som förekommer inom ett avgränsat geografiskt område.

Uppdateringar

Flashback Lexikon innehåller 6471 ord, och den senaste uppdateringen gjordes 2023-02-20.

Vi har ambitionen att uppdatera denna ordbok förhållandevis regelbundet. Om du har synpunkter på innehållet eller saknar något ord, så får du gärna höra av dig. Observera också att när det gäller nya ord, så behöver vi verifiera uppgifterna innan publicering.