Danska män tjänar i genomsnitt 80 000 kronor mer per år än danska kvinnor. Detta enligt statistik gällande förra året. Visserligen ökade kvinnors löner med 2,9 procent, att jämföra med 1,2 procent för männen, men fortfarande är det så att kvinnor är överrepresenterade i det lägsta inkomstintervallet (100 000-200 000 kronor), medan män istället är överrepresenterade när det kommer till mycket höga löner. 34 624 danskar tjänar över en miljon per år. Av dessa är endast 3 934 kvinnor.