Juridiska och ekonomiska påtryckningar kan vara minst lika effektiva för att sänka en webbplats som en traditionell överbelastningsattack. Nu har en holländsk grupp, som kallar sig "Bits of Freedom", visat detta genom ett test.

Gruppen valde ut tio Internetleverantörer för att se hur de tolkade de nya lagarna om olagligt innehåll på Internet. Lagarna säger att leverantörerna måste vara snabba när det gäller att ta bort olagligt material. Det visade sig att de flesta tog ner de webbsidor det kom klagomål mot, utan att kontrollera om klagomålen var befogade.

Gruppen valde ut Interetleverantörer av olika slag, lade upp sidor med texter från en författare som varit död sedan 1871. En medföljande text på webbplatsen förklarade att texten var befriad från upphovsrätt eftersom författaren varit död länge nog. Sedan skrev gruppen e-post från ett hotmail-konto och påstod sig företräda en grupp som sa sig äga upphovsrätten till texterna.

Resultatet: Sju av tio leverantörer tog ner sidorna. UPC var den enda leverantör som visade misstro mot påståendena och XS4ALL var den enda som gav intryck av att ha tittat på webbsidan i fråga. Sju av de tillskrivna företagen tog bort sidan som den fejkade påtryckargruppen klagade över, utan att ens se på den. En av leverantörerna, iFast, lämnade till och med ut kontaktuppgifterna om sin kund till den påhittade gruppen, fast dom inte ens frågat efter dem.

Syftet med testet var att fästa uppmärksamhet på det i deras tycke luddigt skrivna europeiska direktivet för elektronisk handel, som blev lag 17 januari 2002. Enligt gruppen bygger lagen till stora delar på de klagomål som Scientologi-sekten hade mot nederländska Karin Spaink och de Internetleverantörer där hon lade upp domstolsprotokoll som innehöll vittnesmål från en tidigare medlem i sekten. Eftersom protokollen innehöll citat från texter som sekten ville hålla hemliga hävdade sekten att dessa var skyddade av upphovsrätt. Efter många års juridiska tvister beslutade domstolen i Haag att yttrandefriheten i detta fall stod över sektens önskemål om hemlighet. Fallet har överklagats till Högsta domstolen, men inget utslag väntas förrän 2006.

http://www.bof.nl/docs/researchpaperSANE.pdf
http://www.theregister.co.uk/2004/10/14/isp_takedown_study