Erik Ljungberg från Göteborg är rullstolsbunden. Han vill kunna röra sig som alla andra. Han vill kunna ta sig fram i sin stad med hjälp av kollektivtrafik, precis som alla andra människor. Men det kan han inte. Orsaken är att Västtrafik, företaget som driver kollektivtrafiken i Göteborg, inte vill rullstolsanpassa bussar och spårvagnar. Nu hotar de att stämma Ljungberg om man inte tar ner sin webbplats Västtragik.

På sajten Västtragik berättar Erik Ljungberg sin gripande historia. Inte uttalat för att väcka medkänsla för det handikapp som gör honom rullstolsbunden. Men desto mer uttalat för att kritisera ett så kallat allmännyttigt företag som uppenbarligen diskriminerar rullstolsbundna.

I och med att webbplatsen vuxit och Ljungberg börjat få mer uppmärksamhet för sin synnerligen berättigade kritik, började Västtrafik stöta på. De hävdade att hans webbplats kränkte deras varumärke och hotar nu med stämning om han inte lägger ner hela webbprojektet.

Responsen i hans egen webbplats gästbok har varit enorm och i det närmaste helt och hållet till stöd för honom. Västtrafik kommer onekligen att få problem inom den närmaste framtiden av två orsaker. Dels på grund av det grundläggande, den bristande viljan att tillmötesgå skattebetalande göteborgare som råkar sitta i rullstol. Och dels det gangsterbeteende de uppvisar gentemot Ljungberg och hans lagliga rätt att göra sin åsikt och sin kritik hörd.

http://www.vasttragik.se